Første ansøgningsfrist

Så er det nu – den første ansøgningsfrist for Interreg 6A er på plads: 16.08.2022!

De første projektansøgninger kan indsendes online efter sommerferien den 16.08.2022.

OBS: Det er dog obligatorisk at indsende en projektskitse senest den 15.06.2022!

Projektskitsen danner grundlaget for Interreg-sekretariatets videre rådgivning af ansøgningen. Der kan kun indsendes en projektansøgning, hvis Interreg-sekretariatet har modtaget en projektskitse inden den 15.06.22.

Interreg-udvalgets beslutning om projektgodkendelser forventes at blive truffet i december 2022.

Kontakt Interreg-sekretariatet, hvis du har spørgsmål om proceduren og ønsker yderligere rådgivning!

Alle oplysninger er med forbehold af det videre forløb i programgodkendelsen.