COUNTDOWN...til ansøgningsfristen den 01.06.2023

01.06.23 23:59
00
Dage
00
Timer
00
Minutter
00
Sekunder

Vores ansøgningsfrister

På denne side vil vi informere dig i god tid om vores ansøgningsfrister.

OBS: Det er obligatorisk at indsende en projektskitse senest 8 uger før den faktiske ansøgningsfrist! Du kan finde projektskitsen her. Projektskitsen danner grundlag for Interreg-sekretariatets videre rådgivning af ansøgningen, og kun hvis skitsen er indsendt rettidigt, kan der indsendes en projektansøgning ved ansøgningsfristen. Der er udtrykkeligt ikke tale om en ansøgningsprocedure i to faser. Skitsen tjener bl.a. til at give jer en realistisk vurdering af, om jeres projektidé er støtteberettiget samt af de involverede projektpartnere - skitsen er tænkt som en nyttig støtte for jer og os i ansøgningsprocessen. 

Kontakt Interreg-sekretariatet, hvis du har spørgsmål om proceduren og ønsker yderligere rådgivning!

  • Ansøgningsfrist den 01.06.2023
    Projektskitsen skal være os i hænde senest den 05.04.2023!
     
  • Ansøgningsfrist den 15.01.2024
    Projektskitsen skal være os i hænde senest den 20.11.2023!

Send venligst din projektansøgning inden fristens udløb til info-interreg@rsyd.dk