COUNTDOWN...til ansøgningsfristen den 13.01.2025

Kalendar Icon
13.01.25 23:59
00
Dage
00
Timer
00
Minutter
00
Sekunder

Vores ansøgningsfrister

På denne side vil vi informere dig i god tid om vores ansøgningsfrister.

OBS: Det er obligatorisk at indsende en projektskitse senest 8 uger før den faktiske ansøgningsfrist! Du kan finde projektskitsen her. Projektskitsen danner grundlag for Interreg-sekretariatets videre rådgivning af ansøgningen, og kun hvis skitsen er indsendt rettidigt, kan der indsendes en projektansøgning ved ansøgningsfristen. Der er udtrykkeligt ikke tale om en ansøgningsprocedure i to faser. Skitsen tjener bl.a. til at give jer en realistisk vurdering af, om jeres projektidé er støtteberettiget samt af de involverede projektpartnere - skitsen er tænkt som en nyttig støtte for jer og os i ansøgningsprocessen. 

Kontakt Interreg-sekretariatet, hvis du har spørgsmål om proceduren og ønsker yderligere rådgivning!

  • Næste ansøgningsfrist for alle prioriteter er den 13.01.2025. Bemærk venligst, at der er vigtige informationer vedr. tilskudssituationen længere nede på denne side!
    Projektskitsen skal indsendes til sekretariatet senest den 11.11.2024.

    Der er i øjeblikket planlagt yderligere ansøgningsfrister i både 2025 og 2026.

    Afhængigt af de tilgængelige midler kan der være begrænsninger for enkelte prioriteter eller fokus på bestemte emner. Vi holder dig informeret her, i vores nyhedsbrev og på de sociale medier.

Send venligst din projektskitse inden fristens udløb til info-interreg@rsyd.dk 

VIGTIG INFORMATION om tilskud!

I alt 24 projekter og to fonde modtager i øjeblikket Interreg-tilskud. Det samlede godkendte tilskud beløber sig til ca. 54,1 millioner euro, og ca. 38% af midlerne er stadig tilgængelige for nye projekter.

Der er især stor efterspørgsel inden for prioritet 1 "En innovativ region". Interreg-udvalget har derfor besluttet, at der inden ansøgningsfristen den 13. januar 2025 skal lægges særlig vægt på styrkeområderne maritim økonomi, fødevareindustri samt robotteknologi og automatisering. Der er reserveret et engangsbeløb på 3,8 millioner euro til projekter inden for disse områder. De resterende midler (også ca. 3,8 millioner euro) er til rådighed for alle andre projekter i prioritet 1, uanset styrkepositionerne.

Interreg-administrationen vil på mødet i november 2024 præsentere status for indsatsen for de svagt dækkede styrkepositioner. På mødet i november 2024 vil Interreg-udvalget beslutte, om reservationen af midler skal forlænges med en ansøgningsfrist - eller om de reserverede midler også skal være tilgængelige for projektansøgningerne under prioritet 1, der er indsendt til ansøgningsfristen i januar 2025. Disse står i konkurrence med hinanden om midlerne, uanset styrkepositionerne.

Interreg-udvalget gør opmærksom på, at ansøgningsfristen i januar 2025 kan være den sidste ansøgningsfrist for prioritet 1. Såfremt der er tilstrækkeligt med projektansøgninger, der opfylder kvalitetskravene, kan Interreg-udvalget bevilge alle tilgængelige midler i prioritet 1.

En detaljeret beskrivelse af alle temaområder, tiltag og målgrupper samt programregionens styrkepositioner findes her. Vores webinarer er også en god måde at orientere sig på i programmet. Her kan du få oplysninger om de enkelte temaområder.

Du kan finde en oversigt over alle temaområder og tiltag, samt i hvilket omfang de allerede er opfyldt eller ikke opfyldt her i vores trafiklys-oversigt. Den skulle give dig et godt overblik over de områder, hvor det især kan betale sig at forberede en ansøgning.

Vi ser frem til at høre fra dig - enten pr. telefon eller pr. e-mail til info-interreg@rsyd.dk.