COUNTDOWN...til ansøgningsfristen den 29.04.2024

Kalendar Icon
29.04.24 23:59
00
Dage
00
Timer
00
Minutter
00
Sekunder

Vores ansøgningsfrister

På denne side vil vi informere dig i god tid om vores ansøgningsfrister.

OBS: Det er obligatorisk at indsende en projektskitse senest 8 uger før den faktiske ansøgningsfrist! Du kan finde projektskitsen her. Projektskitsen danner grundlag for Interreg-sekretariatets videre rådgivning af ansøgningen, og kun hvis skitsen er indsendt rettidigt, kan der indsendes en projektansøgning ved ansøgningsfristen. Der er udtrykkeligt ikke tale om en ansøgningsprocedure i to faser. Skitsen tjener bl.a. til at give jer en realistisk vurdering af, om jeres projektidé er støtteberettiget samt af de involverede projektpartnere - skitsen er tænkt som en nyttig støtte for jer og os i ansøgningsprocessen. 

Kontakt Interreg-sekretariatet, hvis du har spørgsmål om proceduren og ønsker yderligere rådgivning!

  • Ansøgningsfrister i 2024
    Den eneste ansøgningsfrist i 2024 er den 29.04.2024. Projekter kan kun ansøge inden for prioritet 2, 3 og 4.
    Projektskitsen skal være modtaget senest den 04.03.2024.

Ansøgningsfrister for 2025 og yderligere informationer forventes at blive udmeldt snarest muligt.

Send venligst din projektskitse inden fristens udløb til info-interreg@rsyd.dk 

VIGTIG INFORMATION om tilskud!

Vi modtog 14 projektansøgninger ved programmets tredje ansøgningsfrist i alle vores tematiske områder, hvoraf vi modtog flest ansøgninger i det tematiske område ”En attraktiv region” (i alt seks ansøgninger). Tre ansøgninger blev modtaget inden for hvert tematisk område ”En innovativ region” og ”En grøn region” og en ansøgning blev modtaget inden for ”En funktionel region”.

I sit sidste møde den 22.06.2023 har Interreg-Udvalget truffet beslutninger vedr. de 15 ansøgninger fra den anden ansøgningsfrist. I temaområdet ”En innovativ region” blev fire ansøgninger godkendt, i området ”En attraktiv region” blev to ansøgninger godkendt. 

Den 21.11.2023 godkendte Interreg-udvalget yderligere seks projekter. I alt modtager 24 projekter og to fonde finansiel støtte fra Interreg-midlerne – det godkendte tilskud er på ca. 54,1 millioner euro. Der er derfor stadig ca. 38% af støttemidlerne til rådighed for nye projekter.

Især det tematiske område „En innovativ region” er meget efterspurgt og Interreg-Udvalget besluttede på sit møde i juni, at kun ansøgninger fra de tematiske områder ”En grøn region”, ”En attraktiv region” og ”En funktionel region” kan indsendes til den næste ansøgningsfrist den 29. april 2024.

Vi er meget glade for den store interesse for vores program!
 

En detaljeret beskrivelse af alle temaområder, tiltag og målgrupper samt programregionens styrkepositioner findes her. Vores webinarer er også en god måde at orientere sig på i programmet. Her kan du få oplysninger om de enkelte temaområder.

Du kan finde en oversigt over alle temaområder og tiltag, samt i hvilket omfang de allerede er opfyldt eller ikke opfyldt her i vores trafiklys-oversigt. Den skulle give dig et godt overblik over de områder, hvor det især kan betale sig at forberede en ansøgning.

Vi ser frem til at høre fra dig - enten pr. telefon eller pr. e-mail til info-interreg@rsyd.dk.