COUNTDOWN...til ansøgningsfristen den 01.06.2023

Kalendar Icon
01.06.23 23:59
00
Dage
00
Timer
00
Minutter
00
Sekunder

Vores ansøgningsfrister

På denne side vil vi informere dig i god tid om vores ansøgningsfrister.

OBS: Det er obligatorisk at indsende en projektskitse senest 8 uger før den faktiske ansøgningsfrist! Du kan finde projektskitsen her. Projektskitsen danner grundlag for Interreg-sekretariatets videre rådgivning af ansøgningen, og kun hvis skitsen er indsendt rettidigt, kan der indsendes en projektansøgning ved ansøgningsfristen. Der er udtrykkeligt ikke tale om en ansøgningsprocedure i to faser. Skitsen tjener bl.a. til at give jer en realistisk vurdering af, om jeres projektidé er støtteberettiget samt af de involverede projektpartnere - skitsen er tænkt som en nyttig støtte for jer og os i ansøgningsprocessen. 

Kontakt Interreg-sekretariatet, hvis du har spørgsmål om proceduren og ønsker yderligere rådgivning!

  • Ansøgningsfrist den 01.06.2023
    Projektskitsen skal være os i hænde senest den 05.04.2023!
     
  • Ansøgningsfrister i 2024
    Ansøgningsfristerne for 2024 vil blive offentliggjort i slutningen af juni.

Send venligst din projektansøgning inden fristens udløb til info-interreg@rsyd.dk 

VIGTIG INFORMATION om tilskud!

Vi modtog 19 projektansøgninger ved programmets anden ansøgningsfrist, heraf 13 inden for temaområdet 1 "En innovativ region" og 6 inden for temaområdet 3 "En attraktiv region". Inden for temaområde 1 (En innovativ region) er der endda ansøgt om flere midler, end der i alt er til rådighed for programperioden.

Vi er meget glade for den store interesse for vores program, og alligevel er vi nødt til at reagere på denne situation. Derfor vil vi gerne give dig nogle råd til en vellykket idé- og projektudvikling.

Med fokus på bl.a. sundheds- og velfærdssektoren inden for området "En innovativ region" har Interreg ramt tidsånden: Inden for det område er mange aktører interesserede i grænseoverskridende samarbejde og ansøger og planlægger projekter.

Men ikke kun projekter fra sundhedssektoren kan søge om støtte -  det kan også projekter, der bidrager til de andre identificerede styrkepositioner i programregionen og programmets specifikke tiltag. Det kan f.eks. være projekter, der forbinder klynger fra Danmark og Tyskland, projekter - som omhandler Femern Bælt-forbindelsen, eller projekter - hvor der udvikles og gennemføres en innovationsfestival.

Har du en projektidé til netop disse emner inden for temaområdet "en innovativ region"? Så er det fantastisk! Teamet i Interreg-sekretariatet støtter dig gerne i den videre udvikling af ideen.

Der blev ved anden ansøgningsfrist ikke indsendt projektansøgninger inden for temaområderne 2 "En grøn region" og 4 "En funktionel region". Også her er der mange spændende muligheder for projekter: De udfordringer, der på disse områder skal håndteres i fællesskab i den tysk-danske programregion, spænder fra sikring af energiforsyningen, tilpasning til klimaforandringer, fremme af overgangen til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi til bedre grænseoverskridende samarbejde mellem kommunale forvaltninger.

Har du en idé til et projekt, der omhandler områderne "En grøn region" eller "En funktionel region"? Vi ser frem til at høre mere om din idé - kontakt os meget gerne!

En detaljeret beskrivelse af alle temaområder, tiltag og målgrupper samt programregionens styrkepositioner findes her. Vores webinarer er også en god måde at orientere sig på i programmet. Her kan du få oplysninger om de enkelte temaområder.

Vi rådgiver dig naturligvis gerne om projektideer inden for alle programmets tematiske områder. Og hvis du ikke er sikker på, hvilket tematisk område og hvilke tiltag, der passer til din projektidé, hjælper vi dig gerne.

Vi ser frem til at høre fra dig - enten pr. telefon eller pr. e-mail til info-interreg@rsyd.dk.