Informationer om databeskyttelse på hjemmesiden

 

Vi tager beskyttelsen af personoplysninger meget alvorligt i forbindelse med brugen af disse hjemmesider. Efterfølgende får du noget at vide om registrering, behandling og anvendelse af personoplysninger, når du bruger hjemmesiderne samt benytter dig af service- og tjenesteydelser, som tilbydes på siderne.

 

 1. Informationer vedr. personoplysninger

(1) Personoplysninger er enkelte data, som vedrører en person eller ved hjælp af hvilke der kan henføres til en person, f. eks. navn, postadresse, telefonnummer, mailadresse, bankoplysninger og lign., d. v. s., at sådanne personoplysninger muligvis kan anvendes til at finde frem til en persons identitet.

(2) Udbyderen af tjenesteydelser i henhold til databeskyttelsesloven er: Region Syddanmark, Damhaven 12, DK-7100 Vejle.

 

2. Ret til oplysning, rettelse, sletning, mulighed for overførsel, tilbagekaldelse, klage

(1) Du har krav på når som helst at få at vide, hvilke af dine personoplysninger, der ligger gemt på vores hjemmeside, hvor disse personoplysninger kommer fra, hvilke(n) modtager(e) eller kategori(er) af modtagere de er videresendt til samt med hvilken begrundelse oplysningerne er blevet opbevaret.

(2) Hvis du har givet dit samtykke til, at dine personoplysninger anvendes af os, kan du til enhver tid tilbagekalde dette.

(3) På samme måde kan du forlange, at dine personoplysninger rettes eller slettes samt at behandlingen af oplysningerne og retten til at overføre dem begrænses.

(4) Du kan til enhver tid klage hos den ansvarlige tilsynsmyndighed: Datatilsyn, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K.

(5) Al henvendelse vedr. information, forespørgsel om oplysninger eller indsigelser bedes fremsendt pr. mail til databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk eller til den adresse, der er anført i pkt. 1, stk. 2.

 

3. Automatiseret beslutningstagning

En automatiseret beslutningstagning anvendes ikke her.

 

4. Opbevaring af adgangsdata

(1) I forb. m. ethvert træk på (access til) vores hjemmeside gemmes der adgangsdata i en protokolfil på den af vor udbyder (Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp.) anvendte server.

(2) Et sådant datasæt består f. eks. af din IP-Adresse, dato og klokkeslæt for sidetrækket, navnet på den trukne fil, overført datavolumen og access-status, en beskrivelse af anvendt webbrowser og operativsystem.

(3) Personoplysninger registreres af tekniske årsager. Evaluering af personoplysninger sker udelukkende til statistiske formål og uden reference til din person. (F.eks. Hvor mange har besøgt siden, hvor populær er den?) De registrerede personoplysninger slettes senest efter tre måneder.

 

5. Registrering af personoplysninger i forb. m. sidetræk til informationsbrug

(1) Såfremt der blot er tale om brug af hjemmesiden til rene informationsformål, d. v. s. hvis du ikke tilmelder dig eller registrerer dig som bruger af siden eller på anden måde fremsender oplysninger til os, vil vi ikke gemme personoplysninger om dig, undtagen de i pkt. 4.2 nævnte personoplysninger, som din browser sender – hvilket er en teknisk nødvendighed for at du overhovedet kan få adgang til siden.

(2) I forb. m. brug af siden gemmes der såkaldte cookies på din computer. Der er tale om små tekstfiler, som med reference til din browser gemmes på din harddisk og som gør, at der fremsendes bestemte oplysninger til den, der har placeret cookie’en (d. v. s. os). Cookies kan ikke udføre (‘køre’) programmer eller overføre virus til din computer. Det eneste formål med dem er at gøre internetudbudet mere effektivt og brugervenligt helt generelt.
Vi bruger f. eks. cookies til at kunne identificere dig m. h. p. senere opfølgningsbesøg, såfremt du har en konto (account) hos os. Hvis vi ikke gjorde det, ville det betyde, at du for hvert besøg skulle logge dig på helt forfra.

a) Denne hjemmeside anvender cookies i følgende omfang:
– Persistent Cookies (tidsbegrænset brug)

c) Persistent Cookies slettes automatisk efter et forud specificeret tidsforløb, som kan variere alt efter, hvilken cookie der er tale om. Disse cookies kan slettes når som helst ved at gå ind i browserens sikkerhedsindstillinger.

d) Du har mulighed for at indstille (konfigurere) din browser efter dine egne ønsker og på den måde f. eks. afvise accept af alle cookies. Dette kan dog imidlertid medføre, at du så muligvis ikke kan udnytte alle hjemmesidens funktioner.

 

6. Brug af funktioner på vores hjemmeside

(1) Udover en ren informationsmæssig brug af hjemmesiden tilbyder vi også forskellige ydelser, som du kan bruge alt efter interesse. Det vil som regel betyde, at du skal indtaste yderligere personoplysninger, som vi anvender for at kunne tilbyde den pågældende ydelse. Ifald der er behov for frivillige ekstra oplysninger, vil de være mærket som sådanne.

1a) Såfremt du ønsker at modtage nyhedsbrevet, som tilbydes på hjemmesiden, skal vi bruge en mailadresse samt oplysninger fra dig, som giver os mulighed for at sikre, at det er dig, som er indehaver af den pågældende mailadresse, og at du giver samtykke til at modtage nyhedsbrevet (den såkaldte DOI-procedure). Disse oplysninger vil udelukkende blive anvendt af os i forb. m. fremsendelse af de rekvirerede informationer og tilbud.

Det er Sendinblue (Newsletter2Go), der vil blive anvendt som nyhedsbrevsoftware, d. v. s., at dine personoplysninger vil blive videresendt til fa. Sendinblue GmbH. For Sendinblue GmbH er det i den forbindelse forbudt at videresælge dine personoplysninger samt anvende dem til andre formål end fremsendelse af nyhedsbrevet. Sendinblue GmbH er en tysk, certificeret udbyder, som er blevet valgt i henhold til kravene i den tyske lov om beskyttelse af personoplysninger (Bundesdatenschutzgesetz).

Yderligere oplysninger findes her: Informationen Newsletter-Empfänger - Sendinblue

Dit givne samtykke i forb. m. opbevaring af personoplysninger og mailadresse samt brug af oplysningerne til fremsendelse af nyhedsbrevet kan du til enhver tid tilbagekalde, f. eks. ved at bruge link’et “Abmelden” (“Afmeld”) i nyhedsbrevet.

(2) I forb. m. dine henvendelser (kontakt) til tjenesteudbyderen v. h. a. mail vil din mailadresse samt, såfremt du oplyser disse, dit navn og telefonnummer blive gemt af os m. h. p. at kunne besvare spørgsmål fra dig.

 

7. Anvendelse af Google Analytics

(1) Vores hjemmeside anvender Google Analytics, som er en webanalyseservice tilhørende Google Inc. (“Google”). Google Analytics anvender såk. “cookies”, som er tekstfiler, der gemmes på din computer og giver mulighed for at analysere din brugeradfærd på hjemmesiden. Oplysningerne, som disse cookies producerer vedr. din brug af hjemmesiden, videresendes som hovedregel til og gemmes på en Google-server i USA. I tilfælde af, at IP-anonymiseringsfunktionen på hjemmesiden aktiveres, vil Google imidlertid forinden forkorte din IP-adresse indenfor den Europæiske Unions medlemslande samt i andre lande, som er med i Aftalen om det Europæiske Økonomiske Område. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive fremsendt til en Google-server i USA og først dér blive forkortet. På anmodning fra udbyderen af denne hjemmeside vil Google benytte disse oplysninger m. h. p. at evaluere din brugeradfærd på hjemmesiden og til at udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden samt i forhold til udbyderen af hjemmsiden til at præstere yderligere tjenesteydelser, som er forbundet med brugen af hjemmesiden og brugen af internettet generelt.

(2) Din IP-adresse, som Google Analytics videresender fra din browser, vil i henh. t. Googles egne oplysninger ikke blive sammenknyttet med andre data tilhørende Google. Dette er vi imidlertid ikke i stand til at garantere;

(3) Du kan forhindre opbevaring af cookies v. h. a. en indstilling i din browsersoftware. Vi vil dog gøre opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne gøre brug af hjemmesidens funktioner i fuldt omfang.

(4) Du kan desuden forhindre opbevaring af cookie-producerede oplysninger vedr. din brugeranvendelse af hjemmesiden (incl. din IP-adresse) hos Google samt behandling/forarbejdning af disse oplysninger ved Google ved at du download’er og installerer en browser-plugin, som er tilgængelig under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

(5) Vores hjemmeside anvender Google Analytics med udvidelsen “_anonymizeIp()”, hvorved IP-adresser viderebehandles i en forkortet form, hvilket igen gør, at en direkte reference til en person stort set kan udelukkes.

(6) Anvendelsen af Google Analytics sker i overensstemmelse med de forudsætninger og vilkår, som er aftalt mellem de danske databeskyttelsesmyndigheder og Google. Information fra tredjepartsudbyder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugervilkår: http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Oversigt over beskyttelse af personoplysninger: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt erklæring vedr. databeskyttelse: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8. Databeskyttelse i forb. m. brug og anvendelse af YouTube

Den ansvarlige for databehandlingen (forarbejdningen) har indarbejdet YouTube-komponenter på hjemmesiden. YouTube er en internet-videoportal, som giver video-publishers mulighed for gratis oplægning af videoclips og andre brugere mulighed for ligeledes gratis at se disse clips samt afgive bedømmelser og kommentarer vedr. disse. YouTube tillader offentliggørelse af videoer af enhver art, hvilket gør, at brugere via denne internetportal kan trække både hele film og TV-udsendelser samt også musikvideorer, trailers eller videorer, som brugere selv har lavet.

Operatøren af YouTube er fa. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ethvert træk på en enkeltside af denne hjemmeside, som den forarbejdningsansvarlige er operatør af og på hvilken der er indarbejdet en YouTube-komponent (YouTube-video), vil automatisk foranledige, at internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system i kraft af den aktuelle YouTube-komponent download’er en fremstilling (visning) af den pågældende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube kan ses på www.youtube.com/yt/about/dk/. I forb. m. denne tekniske procedure opnår YouTube og Google kendskab til, hvilken konkret delside (underside) den pågældende person har klikket sig ind på via vores hjemmeside.

Såfremt den pågældende person samtidig er logget på hos YouTube, registrerer YouTube i forb. m. trækket på en delside, som indeholder en YouTube-video, hvilken konkret delside den pågældende person klikker sig ind på via vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og henføres til den pågældende persons YouTube-konto (account).

Via YouTube-komponenten vil YouTube og Google altid modtage oplysning om, at den pågældende person har været inde på vores hjemmeside, hvis den pågældende person var logget på hos YouTube samtidig med, at personen var inde på vores hjemmeside. Dette sker uanset, om den pågældende person klikker på en YouTube-video eller ikke. Såfremt den pågældende person ikke ønsker en sådan fremsendelse af oplysninger til YouTube og Google, kan personen forhindre en sådan overførsel ved at have logget af på sin YouTube-konto inden han går ind på vores hjemmeside.

YouTube’s offentliggjorte databeskyttelsesregler, som kan ses på www.google.de/intl/de/policies/privacy/, indeholder oplysninger om, hvordan YouTube og Google registrerer, behandler (forarbejder) og anvender brugernes personoplysninger.

 

9. Databeskyttelse i forb. m. brug og anvendelse af Facebook

Den ansvarlige for databehandlingen (forarbejdningen) har indarbejdet komponenter fra virksomheden Facebook på hjemmesiden. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et onlinefællesskab, der som hovedregel giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagére indbyrdes i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som platform til udveksling af meninger og erfaringer eller give internetfællesskabet mulighed for at præsentere person- eller virksomhedsoplysninger. Facebook giver bl. a. brugerne af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, lægge billeder op (upload) samt netværke i kraft af venskabsforespørgsler.

Operatøren af Facebook er fa. Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Såfremt den pågældende person er bosiddende udenfor USA eller Kanada, er det fa. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, som et ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

Ethvert træk på en enkeltside af denne hjemmeside, som den forarbejdningsansvarlige er operatør af og på hvilken der er indarbejdet en Facebook-komponent (Facebook-plugin), vil automatisk foranledige, at internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system i kraft af den aktuelle Facebook-komponent download’er en fremstilling (visning) af den pågældende Facebook-komponent fra Facebook. En samlet oversigt over alle Facebook-plugins kan ses på developers.facebook.com/docs/plugins/. I forb. m. denne tekniske procedure får Facebook kendskab til, hvilken konkret delside (underside) den pågældende person har klikket sig ind på på vores hjemmeside.

Såfremt den pågældende person samtidig er logget på hos Facebook, registrerer Facebook i forb. m. ethvert besøg på vores hjemmeside ved den pågældende person og i hele perioden, hvor personen hhv. er inde på vores hjemmeside, hvilken konkret delside (underside) den pågældende person er inde på på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles gennem den pågældende Facebook-komponent og henføres af Facebook til den pågældende persons Facebook-konto (account). Såfremt den pågældende person klikker på én af Facebook-knapperne (buttons), som er integreret på vores hjemmeside, f. eks. „Synes om“-knappen („Like“), eller hvis den pågældende person afgiver en kommentar, henfører Facebook denne information til den pågældende persons personlige Facebook-brugerkonto og gemmer de pågældende personoplysninger.

Via Facebook-komponenten vil Facebook altid modtage oplysning om, at den pågældende person har været inde på vores hjemmeside, såfremt den pågældende person på tidspunktet, hvor han gik ind på vores hjemmeside, samtidig også er logget på hos Facebook. Dette vil ske uanset, om den pågældende person klikker på Facebook-komponenten eller ej. Såfremt en sådan informationsoverførsel til Facebook ikke ønskes af den pågældende person, kan han forhindre fremsendelsen ved at have logget af på sin Facebook-konto (account), inden han går ind på vores hjemmeside.

Det gennem Facebook offentliggjorte datadirektiv, som kan ses på de-de.facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om registrering, behandling (forarbejdning) og anvendelse af brugernes personoplysninger ved Facebook. Desuden redegøres der her for, hvilke indstillingsmuligheder brugeren har m. h. p. at beskytte sit privatliv hos Facebook. Desuden kan man få forskellige applikationer, som gør det muligt at forhindre (undertrykke) overførsel af personoplysninger til Facebook. Sådanne applikationer kan den pågældende person bruge til at forhindre, at dennes personoplysninger fremsendes til Facebook.

 

10. Oplysning om manglende fortrolighed i forb. m. internetkommunikation

Opmærksomheden henledes på, at der ikke er garanti for fuldstændig fortrolighed og datasikkerhed i forb. m. almindelig ukodet kommunikation via internettet (f. eks. brug af e-mails), hvorfor vi anbefaler brug af traditionel brevpost for fremsendelse af fortrolige oplysninger.

 

11. Tilsynsførende for databeskyttelse

I forbindelse med spørgsmål omkring beskyttelse af personoplysninger (databeskyttelse) er du velkommen til at rette henvendelse til vores tilsynsførende for databeskyttelse (databeskyttelsesrådgiver) på databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk.