Evaluering

Her finder du evalueringsplanen og de kommende evalueringer for Interreg 6A Deutschland-Danmark programmet. 

 

Evaluering

For at forstå, hvilke resultater Interreg Deutschland-Danmark-programmet leverer i den nuværende periode fra 2021-2027, og hvilke justeringer der eventuelt stadig kan foretages, gennemfører administrationen en evaluering af programaktiviteterne med hjælp fra eksterne og uafhængige eksperter. Emnet for denne evaluering er på den ene side effektiviteten af vores administrative processer og på den anden side de effekter, vi tilstræber med udvælgelsen af vores projekter i programregionen.

Grundlaget for evalueringen er art. 35 i Interreg-forordningen (EU) 2021/1059.

 

Målsætning

Evalueringsplanen omfatter alle evalueringer for Interreg Deutschland-Danmark-programmet og blev godkendt af Interreg-udvalget den 22.6.2023. Der er planlagt en evaluering af de operationelle processer i administrationen af programmet, en midtvejsevaluering af resultaterne i 2025, en evaluering af kommunikationsarbejdet og en slutevaluering af programperioden i 2029.

Det overordnede formål med alle evalueringer i programmet er at identificere styrker og svagheder ved programmet og optimere dets implementering - også med henblik på planlægningen af den næste støtteperiode 7A. På den måde kan der skabes endnu mere merværdi for programregionen.

Du kan finde evalueringsplanen her.