Støtteregler

Kunne du tænke dig at indsende en projektansøgning til os? Eller er du allerede godt i gang med gennemførelsen af dit projekt? På denne side finder du alle relevante støtteregler til ansøgningsprocessen og projektgennemførelsen.

Har du spørgsmål? Så hjælper vi dig naturligvis gerne videre!

Bemærk, at nogle dokumenter og støtteregler stadigvæk er under udarbejdelse. De vil løbende blive uploadet, når de er klar.

Generelle regler

Her finder du generelle oplysninger om HVEM, HVORDAN og HVAD der gives støtte til. Du kan læse om programområdet, programorganerne og de tematiske indsatsområder.

Klik her for at åbne dokumentet generelle regler (Version 1.4 - opdateringer er markeret med gråt)

 

Støtteberettigede omkostninger, projektbudget og finansiering

Her finder du de specifikke krav til tilskudsberettigelse samt projektbudget og finansiering. Du vil også få mere at vide om fordeling af projektomkostninger, støtte som statsstøtte og forbindelsen mellem budgetplanlægning og projektfremskridt.

Klik her for at åbne dokumentet Støtteberettigede omkostninger, projektbudget og finansiering (Version 1.8 marts 24) - opdateringer er markeret med gråt)

Vurderingskriterier for en støtteberettiget projektansøgning

Alle projekter bliver vurderet af Interreg-administrationen på grundlag af et vurderingsskema med fastlagte kriterier. Det er med til at sikre en ensartet og transparent vurdering af alle ansøgninger. Interreg-udvalget træffer beslutning om bevilling eller afslag af et projekt på baggrund af denne vurdering.

Klik her for at åbne dokumentet vurderingskriterier og vurderingsskema (Version 1.3 - opdateringer er markeret med gråt)

Resultatorientering og målbare effekter

Vi opnår kun reel merværdi og langsigtede fordele med resultatorienterede projekter. Det nyligt indførte milepælssystem understøtter planlægning og gennemførelse af målbare resultater. Læs mere om projektets resultatkæde og dens struktur fra projektmål til delmål og milepæle.

Klik her for at åbne dokumentet resultatorientering og målbare effekter

Offentlighedsarbejde

Offentlighedsarbejdet skal synliggøre anvendelsen, fordelene og effekten af den støtte, der er til rådighed under Interreg-programmet. Læs mere om de obligatoriske krav og frivillige tiltag inden for projekternes offentlighedsarbejde her.

 

Programindikatorer

For at kunne måle programmets succes skal hvert projekt også bidrage til output- og resultatindikatorerne. Bidraget rapporteres og verificeres i projektrapporterne. Her skal visse krav overholdes, herunder ikke mindst de givne definitioner for de enkelte indikatorer.

Klik her for at åbne dokumentet programindikatorer 
 

Udbetalingsanmodning: årsrapporter og afregning

Der skal indsendes halvårlige udbetalingsanmodninger for projektet på de tidspunkter, der er fastlagt i leadpartneraftalen. Interreg-administrationen vurderer projekternes indholdsmæs-sige fremskridt og deres økonomiske status på baggrund af anmodningerne.

Klik her for at åbne dokumentet  

 

Projektændringer

Har du ændringer til projektet, der ikke falder under n+1-reglen men derimod skal godkendes. Så finder du informationer omkring emnet her