Borgerprojektfonden

Fonden støtter borgernære projekter og dansk-tyske møder i vores region, der dækker over Region Syddanmark, Region Sjælland og den nordlige del af Schleswig-Holstein.

Den har til formål at styrke tillid på tværs af grænsen og forståelsen for nabolandets kultur, sprog og samfund. Erfaringer fra dansk-tyske aktiviteter skal understøtte oplevelsen af, at det er attraktivt at bo og arbejde i en grænseregion.

 

Interreg-udvalget har udpeget Regionskontor & Infocenter som administrator af fonden, og det skyldes kontorets lange erfaring med at forvalte støttemidler til dansk-tyske mikroprojekter. Fondens bevillingsudvalg vil bestå af repræsentanter fra Interregs eget partnerskab, danske kommuner og det danske og tyske mindretal.

Fondens samlede støttemidler beløber sig til 28.600.000 DKK, og de vil være fordelt på tre puljer:

 • Borgerpuljen
 • Netværkspuljen
 • Transportpuljen

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med Borgerprojektfonden, bedes du kontakte Regionskontor & Infocenter: kulturregion@region.dk

Kontakt, rådgivning og tips til dansk-tyske projekter: Borgerprojektfond – Region Sønderjylland-Schleswig DK (kulturfokus.de)

Borgerpuljen

Borgerpuljen støtter innovative og borgernære dansk-tyske projekter inden for alle områder og temaer af relevans for borgerne.

Puljen vil kunne støtte projekter med op til 100.000 EUR.

Puljen åbnes for ansøgninger medio marts 2023.

Formål
Puljen har til formål at muliggøre møder og aktiviteter mellem og for borgerne i programområdet og bidrage til, at de får en større forståelse for nabolandets kultur, sprog, traditioner og samfund. Puljen skal understøtte, at børn og voksne i programområdet oplever, hvilke fantastiske muligheder det giver at bo i en grænseregion.

Hvem kan søge?
Borgergrupper, organisationer, institutioner og foreninger i programområdet kan ansøge om midler.


Hvilke slags projekter kan der søges til?
Borgerpuljen kan tematisk støtte projekter på alle områder, der er relevante for borgernes hverdag. Der kan fx gives støtte til udvikling og afprøvning af nye kultur- og fritidstilbud; til aktiviteter der fremmer nabosproglige og interkulturelle kompetencer, til demokrati- og medborgerskabsprojekter, til projekter indenfor affaldssortering og økologi, fremme af trivsel og mental sundhed, til opbygning af nye patientnetværk og meget mere. De vigtigste kriterier for at opnå støtte er:

 • at projektet på organisationsniveau gennemføres i et samarbejde mellem mindst én partner fra den danske og én partner fra den tyske side af programområdet.
 • at projektet inddrager borgerne som medskabere eller deltagere.
   

Hvad kan der søges om støtte til?

 • Personaleomkostninger
 • Honorarer
 • Marketingsaktiviteter
 • Møder og konferencer
 • Transport
 • Projektrelateret (forbrugs-) materiale eller udgifter til lejet udstyr

Puljen kan støtte projekter op til max 100.000 EUR. Medfinansieringen skal ved alle projekter som minimum være 10 % af det samlede projektbudget. Medfinansiering kan være i form af kontant medfinansiering fra partnerskabet, andre tilskud, medarbejdertimer eller timer ydet af frivillige.
 

Hvordan søges der?
Der er ansøgningsfrist to gange om året: marts og september.
Der skal indsendes et elektronisk ansøgningsskema til kulturregion@region.dk
Sagsbehandlingstid ved ansøgninger under 25.000 EUR er ca. 3 uger.
Ansøgninger fra 25.000 EUR har en sagsbehandlingstid på ca. halvanden måned.
Afhængig af ansøgt beløb er det fondens administrative følgegruppe eller bevillingsudvalg, der beslutter, om en ansøgning skal støttes.


Rådgivning
Send en mail med spørgsmålene eller aftal et virtuelt møde ved at sende en mail til kulturregion@region.dk.

Netværkspuljen

Netværkspuljen kan støtte møder mellem voksne, hvis formålet er at opbygge nye netværk, fremme erfaringsudveksling eller konkret projektplanlægning.

Puljen åbnes for ansøgninger medio februar 2023.

Formål
Netværkspuljen støtter møder mellem voksne med følgende formål:

 • at etablere nye dansk-tyske netværk
 • at bidrage til en første erfaringsudveksling på tværs af grænsen
 • at give aktører mulighed for et første møde mhp. at forberede en ansøgning til borgerpuljen.

Hvem kan søge?
Borgergrupper, organisationer, institutioner og foreninger i programområdet kan ansøge om midler.
 

Hvad kan der søges om støtte til?
Der kan søges om støtte til transport, møder, overnatning samt honorar til tolk.
 

Hvordan søges der?
Der er løbende ansøgningsfrister.
Der skal indsendes et elektronisk ansøgningsskema til kulturregion@region.dk
Sagsbehandlingstid er ca. 3 uger.
Det er fondens administrative følgegruppe, der beslutter, om en ansøgning bevilges.

 

Rådgivning
Send en mail med spørgsmålene eller aftal et virtuelt møde ved at sende en mail til kulturregion@region.dk.

Transportpuljen

Transportpuljen støtter dansk-tyske møder mellem børn og unge op til 26 år. Der kan også søges om støtte til ture for børn og unge til nabolandet, hvis det er forbundet med en formidling af samfundsforhold, kultur, sprog eller natur.

Puljen åbnes for ansøgninger ultimo februar 2023.

Formål
Transportpuljen har til formål at muliggøre møder mellem børn og unge på tværs af landegrænsen og give dem viden om nabolandets kultur, sprog og samfund. 

Hvem kan søge?
Foreninger og institutioner i programområdet der arbejder med børn og unge til og med 26 år.

 

Hvad kan der søges om støtte til?

 • Møder mellem børn og unge på tværs af grænsen
  Transportpuljen støtter det dansk-tyske samarbejde mellem skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner (mulighed 1).
 • Børn og unges møde med nabolandets samfund, kultur, natur og sprog
  Der gives derfor støtte til udflugter til museer og øvrige kulturinstitutioner, til byvandringer, til formidling i naturen og til virksomhedsbesøg. Turene skal gå til besøgsmål i det andet land (mulighed 2).

Der kan søges om støtte til transport og udgifter til et formidlingstilbud eller en fælles aktivitet. Overnatning støttes, når grupper fra dansk og tysk side skal mødes.
 

Hvordan søges der?
Der er løbende ansøgningsfrister.
Der skal indsendes et elektronisk ansøgningsskema til kulturregion@region.dk
Sagsbehandlingstid er ca. 3 uger.
Det er fondens administrative følgegruppe, der beslutter, om en ansøgning skal bevilges.


Rådgivning
Send en mail med spørgsmålene eller aftal et virtuelt møde ved at sende en mail til kulturregion@region.dk.