Sammen når vi mere!Velkommen til støtteprogrammet Interreg Deutschland-Danmark

Sammen når vi mere!Velkommen til støtteprogrammet Interreg Deutschland-Danmark

Vi fremmer den videre udvikling af den tysk-danske region. I årene 2021-2027 vil der være 698 millioner kr. til rådighed til at finansiere dansk-tyske samarbejdsprojekter.

Har du en idé? Så har vi pengene!

Prioriteter & støttemidler

Vi støtter projekter inden for nøje udvalgte temaer, der har til formål at fremme vækst og udvikling, alt lige fra miljø til sociale områder. Der tages hensyn til de særlige udfordringer og muligheder i den dansk-tyske region.

Vigtig information

Vi modtog 19 projektansøgninger ved programmets anden ansøgningsfrist, heraf 13 inden for temaområdet 1 "En innovativ region" og 6 inden for temaområdet 3 "En attraktiv region". Inden for temaområde 1 (En innovativ region) er der endda ansøgt om flere midler, end der i alt er til rådighed for programperioden.

Vi er meget glade for den store interesse for vores program, og alligevel er vi nødt til at reagere på denne situation. Derfor vil vi gerne give dig nogle råd til en vellykket idé- og projektudvikling.

Med fokus på bl.a. sundheds- og velfærdssektoren inden for området "En innovativ region" har Interreg ramt tidsånden: Inden for det område er mange aktører interesserede i grænseoverskridende samarbejde og ansøger og planlægger projekter.

Men ikke kun projekter fra sundhedssektoren kan søge om støtte -  det kan også projekter, der bidrager til de andre identificerede styrkepositioner i programregionen og programmets specifikke tiltag. Det kan f.eks. være projekter, der forbinder klynger fra Danmark og Tyskland, projekter - som omhandler Femern Bælt-forbindelsen, eller projekter - hvor der udvikles og gennemføres en innovationsfestival.

Har du en projektidé til netop disse emner inden for temaområdet "en innovativ region"? Så er det fantastisk! Teamet i Interreg-sekretariatet støtter dig gerne i den videre udvikling af ideen.

Der blev ved anden ansøgningsfrist ikke indsendt projektansøgninger inden for temaområderne 2 "En grøn region" og 4 "En funktionel region". Også her er der mange spændende muligheder for projekter: De udfordringer, der på disse områder skal håndteres i fællesskab i den tysk-danske programregion, spænder fra sikring af energiforsyningen, tilpasning til klimaforandringer, fremme af overgangen til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi til bedre grænseoverskridende samarbejde mellem kommunale forvaltninger.

Har du en idé til et projekt, der omhandler områderne "En grøn region" eller "En funktionel region"? Vi ser frem til at høre mere om din idé - kontakt os meget gerne!

En detaljeret beskrivelse af alle temaområder, tiltag og målgrupper samt programregionens styrkepositioner findes her. Vores webinarer er også en god måde at orientere sig på i programmet. Her kan du få oplysninger om de enkelte temaområder.

Vi rådgiver dig naturligvis gerne om projektideer inden for alle programmets tematiske områder. Og hvis du ikke er sikker på, hvilket tematisk område og hvilke tiltag, der passer til din projektidé, hjælper vi dig gerne.

Vi ser frem til at høre fra dig - enten pr. telefon eller pr. e-mail til info-interreg@rsyd.dk.


Interreg forbinder

Det dansk-tyske Interreg-samarbejde har været en bemærkelsesværdig succes. 

Takket være de hidtil godkendte Interreg-projekter (2014-2020) er der ydet et vigtigt bidrag til videreudviklingen af vores region og et attraktivt grænseoverskridende arbejdsmarked, den interkulturelle forståelse mellem borgerne i Danmark og Nordtyskland er blevet styrket og meget mere.

Tallene er baseret på vurderinger af de deltagende Interreg-projekter som led i en effektevaluering (gennemsnitsværdier, 2022).

Interreg – Icon – Darstellung einer Absolventenkappe
59
unge fik hjælp til at komme i gang med deres uddannelse (pr. projekt)
Interreg – Icon Person
63.591
deltagere i aktiviteter, der har til formål at forbedre den interkulturelle forståelse
Interreg – Icon – Weltkugel, die von einer Pflanze umrandet wird
23
nye bæredygtige turismetilbud er udviklet i turismeprojekterne
Interreg – Icon – Weltkugel, von welcher zwei Sprechblasen ausgehen
11.000
personer har øget deres kendskab til nabolandets kultur

Næste events

3. Frist for indsendelse af projektskitser

Vær opmærksom på, at det er obligatorisk at indsende en projektskitse senest 8 uger før den faktiske ansøgningsfrist! Hvis du vil ansøge om et projekt til fristen den 01.06.2023, så skal du sende en projektskitse til Interreg-sekretariatetet senest den 05.04.2023. Læs mere her.

Kick-off for det nye Precise-projekt

Invitation til kick-off af det nye Precise-projekt.

Projektet starter en spændende rejse for at reducere kød- og fiskaffald. Partnerkredsen bringer eksperter inden for sensorudvikling, prototyping og databehandling samt fødevaresikkerhed sammen for at udvikle et produkt, der nøjagtigt kan måle udløbsdatoen for rå kød- og fiskeprodukter.

På dagen kan du møde partnerne fra Danmark og Tyskland, der bidrager med hver deres ekspertise: SDU NanoSyd, AmiNIC, Fraunhofer ISIT, KIN Lebensmittelinstitut, Hochschule Flensburg, Hochschule Lübeck.

Flere informationer og tilmelding.

Vores projekter

Finde løsninger på fælles udfordringer. Det er netop, hvad vores  Interreg-projekter bidrager til. Oplev vores mange projekter og deres resultater. 

Interregs film

Better together - Vi støtter samhørighed

En video med mange facts om Interreg samarbejdet og konkrete resultater.

Det siger projekterne om Interreg

Vores projekter fortæller os, hvad de har opnået med Interreg og hvor positivt de oplever det dansk-tyske samarbejde.

HERACLES

Med begge ben i livet på trods af en diagnose. Projektet HERACLES arbejder på at reducere barrierer mellem patienter og læger for derved at forbedre behandlinger.

BOOST

Det dansk-tyske arbejdsmarked skal styrkes og det arbejder projektet BOOST for. BOOST tilbyder praktikmuligheder i Danmark og Tyskland.

carpeDIEM

En elbil er kun så CO2-neutral som den energi, man bruger til at lade den. Se med her, når projektet carpeDIEM forklarer hvordan.

Tilmelding til nyhedsbrevet
Gå ikke glip af en nyhed! Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Vil du regelmæssigt have information om arrangementer, ansøgningsfrister, tips & tricks og andre nyheder om Interreg Deutschland-Danmark? Fire gange årligt informerer vi dig om den aktuelle udvikling og vores spændende projekter.

Bemærk venligst, at du vil modtage et bekræftelseslink via mail. Først når du har bekræftet din tilmelding via dette link, er din tilmelding aktiveret.