Projektfaser – hvad skal du være opmærksom på?

Ethvert projekt, der skal ansøges om i støtteprogrammet Interreg Deutschland-Danmark, gennemløber en række faser, der begynder med den første henvendelse til Interreg-sekretariatet og – hvis ansøgningen bliver bevilget, og projektet bliver gennemført med succes – slutter med projektafslutningen. De enkelte faser er beskrevet kort nedenfor og fremgår af grafikken. 

 

Projektfaser

Overvejer du at indsende et projekt til os? Så vejleder og støtter Interreg-sekretariatet dig omkring alle spørgsmål vedrørende støtteprogrammet, ansøgning og projektgennemførelse. Kontaktdataene for medarbejderne i Interreg-sekretariatet, som alle er tosprogede, finder du her.

Projektskitse og ansøgning

Inden du kan indsende en projektansøgning, skal du indsende en projektskitse, hvoraf den grundlæggende idé, den planlagte partnerstruktur og budgettet fremgår i grove træk.
Skitsen tager udgangspunkt i de vigtigste punkter, som der også vil blive spurgt ind til i projektansøgningen senere. På baggrund af projektskitsen kommer Interreg-sekretariatet med en første vurdering af, om idéen er støtteberettiget.

Sekretariatet skal have modtaget den obligatoriske projektskitse senest otte uger inden ansøgningsfristen. Dette skridt skal være med til at sikre, at generelle spørgsmål vedrørende støtteberettigelse, som kunne være blevet afklaret på forhånd, ikke først dukker op, når projektansøgningen er indsendt.

I projektansøgningen udarbejdes de enkelte aspekter og budgettet udførligt. Ansøgningen danner grundlag for en senere beslutning om tildeling af støtte. Interreg-udvalget træffer beslutning om bevillingen af projekter og fordelingen af støttemidler. Du kan finde udførlig information om de støtteretlige og indholdsmæssige krav her. Ansøgningen skal indsendes online via dataudvekslingssystemet af leadpartneren i projektet (den hovedansvarlige projektpartner). Klik her for at læse mere omkring projektfaserne.

Interreg Deutschland-Danmark
Interreg Deutschland-Danmark

Projektgennemførelse og projektafslutning

Dit projekt påbegynder arbejdet på den startdato, der er fastlagt i ansøgningen. Den normale projektperiode udgør 36 måneder. Projektet udløber pr. den slutdato, der er fastlagt i leadpartneraftalen. I forlængelse af denne slutdato har du en frist på tre måneder til at udarbejde slutrapporten for projektet og færdiggøre den endelige afregning til indsendelse som en del af fremskridtskontrollen.
Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt Interreg-sekretariatet så tidligt som muligt.