Pressemeddelelser

På denne side finder du vores pressemeddelelser.
Under presseområde kan journalister og repræsentanter for pressen finde yderligere relevant information.

 

 

 

Møde i Interreg-udvalget i Kiel den 21. november 2023
Møde i Interreg-udvalget i Kiel den 21. november 2023

”Torch” vil åbne nye perspektiver på den dansk-tyske kulturhistorie Pressemeddelelse 21.11.2023

Et nyt Interreg-projekt vil forbinde museer og konservatorer tættere med forskere fra universiteter. Nye digitale teknikker skal bidrage til at præsentere den regionale dansk-tyske kulturarv på helt nye måder, tiltrække nyt publikum og styrke turismeerhvervet i en tid efter Covid-19. Projektet modtager ca. 10,7 mio. kr. i støtte fra EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark.

 

Klick her for at læse pressemeddelelsen

Møde i Interreg-udvalget i Kiel den 21. november 2023
Møde i Interreg-udvalget i Kiel den 21. november 2023

”Poseidon” vil finde værktøjer til bedre beskyttelse mod følgerne af klimaforandringernePressemeddelelse 21.11.2023

Den globale gennemsnitstemperatur forventes at stige i de kommende år. Det øger risikoen for vejrekstremer, som udgør en stigende trussel for borgere, virksomheder, infrastrukturen og ikke mindst naturen selv. Danmark og Tyskland har i nyere tid oplevet kraftig nedbør og stormfloder ved flere lejligheder. ”Poseidon”-projektet vil imødegå den tiltagende risiko for negative påvirkninger på grund af vejrekstremer og modtager dertil ca. 14,2 mio. kr. i støtte fra EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark.

 

Klick her for at læse pressemeddelelsen

Møde i Interreg-udvalget i Kiel den 21. november 2023
Møde i Interreg-udvalget i Kiel den 21. november 2023

En håndbog og en værktøjskasse mod klimatrusler for beslutningstagere Pressemeddelelse 21.11.2023

Klimaforandringer skaber et behov for en mere klimarobust region. Projektet ”ClimatePol” vil videreudvikle de politisk-administrative strukturer, der er nødvendige for at håndtere omsætningen af vigtige klimatilpasningstiltag. Målet om at sikre politisk beslutningskraft ved en bedre koordination og et øget samarbejde på tværs af grænsen støttes med ca. 13,5 mio. kr. fra EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark.

 

Klick her for at læse pressemeddelelsen

Møde i Interreg-udvalget i Kiel den 21. november 2023
Møde i Interreg-udvalget i Kiel den 21. november 2023

Bedre omsorg i ældreplejen ved hjælp af kunstig intelligensPressemeddelelse 21.11.2023

Plejesektoren har svært ved at rekruttere kvalificeret personale, samtidig med at antallet af ældre med behov for pleje stiger. Projektet ”Care-AI” vil med hjælp af kunstig intelligens adressere disse udfordringer og modtager ca. 14,8 mio. kr. i støtte fra EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark.

 

Klick her for at læse pressemeddelelsen

[Translate to Dansk:] unsplash.com
[Translate to Dansk:] unsplash.com

Mehr Mitsprache für Patienten – Daily SDM als Leuchtturmprojekt für die gesamte EUPressemitteilung 22.06.2023

Im Krankheitsfall die Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Patienten, Angehörigen, Ärzten und medizinischem Personal sichern und gemeinsam zum Behandlungserfolg beitragen – das steht im Mittelpunkt eines neuen Interreg-Projekts. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) führt ein neues deutsch-dänisches Kooperationsprojekt an. Das Projekt wird mit 2,3 Mio. Euro vom EU-Programm Interreg Deutschland-Danmark gefördert.

 

Hier klicken, um die Pressemitteilung zu öffnen

Milliontilskud til turismen og naturen i Vadehavsregionen Pressemitteilung 22.06.2023

Nationalparkfond Vadehavet (Rømø) står i spidsen for nyt dansk-tysk projekt. Målet er at nytænke turisme og bæredygtighed i Vadehavsområdet. Projektet ”VaBene” får ca. 8,4 mio. kr. fra EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark.

Hier klicken, um die Pressemitteilung zu öffnen

[Translate to Dansk:] unsplash.com
[Translate to Dansk:] unsplash.com

The Good Prescriber har nøglen til en mere sikker lægemiddelbehandlingPressemitteilung 22.06.2023

Universitetshospitalet i Roskilde skal de kommende 3 år stå i spidsen for et nyt dansk-tysk projekt, der skal udvikle et digitalt værktøj, der understøtter sikker ordinering af medicin inden for psykiatrien. Projektet ”The Good Prescriber” får ca. 13,6 mio. kr. i støtte fra EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark.

 

Hier klicken, um die Pressemitteilung zu öffnen

unsplash.com
unsplash.com

Nyt dansk-tysk samarbejde mod mangel på kompetencer til den grønne omstillingPressemeddelelse 15.12.2022

Under ledelse af EUC Syd, går seks erhvervsskoler, en professionshøjskole og et universitet sammen om at styrke et mere grønt og bæredygtigt ”mindset” blandt skoler, elever og studerende, regionale virksomheder samt borgere. Målet er at bidrage til kvalificeret arbejdskraft i den grønne sektor, hvilket er et fælles behov på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Klik her for at åbne pressemeddelelsen 

Interreg Deutschland-Danmark
Interreg Deutschland-Danmark

EU-millioner til nyt dansk-tysk samarbejde i Femern-områdetPressemeddelelse 15.12.2022

Millionstøtte fra EU til et nyt projekt med fokus på Femern Bælt-forbindelsen, som unik mulighed for at øge den dansk-tyske innovation og erhvervsudvikling i Region Sjælland og Slesvig-Holsten. Konkret skal det gøres i samarbejder med studerende og dansk-tyske virksomheder på tværs af Femern-geografien.

Klik her for at åbne pressemeddelelsen

Heino Knudsen, Stephanie Lose & Claus Christian Claussen
Heino Knudsen, Stephanie Lose & Claus Christian Claussen

Milliontilskud fra EU til dansk-tysk samarbejde og vækstPressemeddelelse 12.05.2022

Det dansk-tyske EU-støtteprogram Interreg Deutschland-Danmark har modtaget 700 millioner kr. fra EU til at fremme vækst og udvikling frem til 2027. Pengene skal bruges til at gennemføre en lang række samarbejdsprojekter mellem tyske og danske aktører, organisationer og virksomheder i den nordlige del af Slesvig-Holsten samt Region Sjælland og Region Syddanmark.

Klik her for at åbne pressemeddelelsen