Dit projekt – sådan fungerer Interreg

Har du identificeret særlige udfordringer og muligheder i den dansk-tyske støtteregion, som du kun kan løse sammen med andre partnere? Har du en projektidé, men mangler de finansielle midler, partnere og knowhow til at gennemføre idéen? Så kan Interreg Deutschland-Danmark hjælpe dig med at få den gennemført.

Interreg Deutschland-Danmark

I støtteperioden 2021-2027 har EU bevilget 698 mio. kr. til støtte af dansk-tyske samarbejdsprojekter, herunder store strategiske og også mindre projekter med blot få partnere.
Vi giver mulighed for at gennemføre projekter inden for fire tematiske prioriteter. 

Projekter skal gennemføres af danske og tyske partnere i fællesskab. Vi tilbyder en støttesats på 65 %, idet de resterende midler skal medfinansieres af projektpartnerne. Der ydes ikke støtte til produktive og infrastrukturinvesteringer. For yderligere information henvises til de generelle støtteregler.

Trafiklys-oversigt over de specifikke tiltag per prioritet

I programmet er der mange spændende muligheder for projekter - de udfordringer, der på disse områder skal håndteres i fællesskab i den tysk-danske programregion, spænder fra sikring af energiforsyningen, tilpasning til klimaforandringer, fremme af overgangen til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi til bedre grænseoverskridende samarbejde mellem kommunale forvaltninger. Uddannelses- og kultur- eller turismeprojekter kan også bidrage positivt til at reducere de regionsspecifikke udfordringer.

Har du en idé til et projekt, der omhandler områderne "En grøn region", ”En attraktiv region” eller "En funktionel region"? Vi ser frem til at høre mere om din idé - kontakt os meget gerne!

En detaljeret beskrivelse af alle temaområder, tiltag og målgrupper samt programregionens styrkepositioner findes her. Vores webinarer er også en god måde at orientere sig på i programmet. Her kan du få oplysninger om de enkelte temaområder.
Du kan finde en oversigt over alle temaområder og tiltag, samt i hvilket omfang de allerede er opfyldt eller ikke opfyldt her i vores trafiklys-oversigt (status pr. december 2023). Den skulle give dig et godt overblik over de områder, hvor det især kan betale sig at forberede en ansøgning.

Vi rådgiver dig naturligvis gerne om projektideer inden for alle programmets tematiske områder. Og hvis du ikke er sikker på, hvilket tematisk område og hvilke tiltag, der passer til din projektidé, hjælper vi dig gerne.

Vi ser frem til at høre fra dig - enten pr. telefon eller pr. e-mail til info-interreg@rsyd.dk.

Samarbejdsprogram og mere

Samarbejdsprogrammet danner grundlaget for den indholdsmæssige og organisatoriske opbygning af støtteprogrammet Interreg Deutschland-Danmark. Det foreliggende dokument er tænkt som læseeksemplar for projekt- og programaktører samt øvrige interesserede. Samarbejdsprogrammet blev udarbejdet på grundlag af en temaanalyse, der undersøgte udfordringerne, styrkerne og udviklingspotentialet i programregionen.

Hvem kan opnå støtte?

For alle partnere gælder, at projektpartnere på dansk og tysk side kan opnå Interreg-støtte. Projektpartnere skal som hovedregel:

  • være en offentlig- eller privatretlig juridisk person;
  • have de tekniske, økonomiske og organisatoriske forudsætninger for at gennemføre projektet;
  • have sæde inden for programområdet. Der kan gøres undtagelser.

For projektpartnere uden for programområdet gælder følgende forudsætninger derudover:

  • Inden for programregionen findes der ingen projektpartnere der kan og vil realisere aktiviteten, ELLER
  • projektpartneren uden for programregionen er strategisk nødvendig for en vellykket udmøntning af projektresultaterne.

For mere detaljerede oplysninger henvises til de generelle støtteregler. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, bedes du kontakte Interreg-sekretariatet på et tidligt tidspunkt for at få afklaret, om din institution eller dit projekt er støtteberettiget.

Hvem kan ikke opnå støtte?

Interreg – Icon Person
Privatpersoner
Interreg – Icon Rednerpult
Politiske partier
Interreg – Icon Einzelunternehmer
Enkeltmandsvirksomheder
Interreg – Icon GbR
Den tyske selskabsform GbR