Pulje til Kortere Projekter (PKP)

Puljen til Kortere Projekter er en ny mulighed for støtte til grænseoverskridende projekter inden for programregionen Interreg Deutschland-Danmark.

Puljen støtter forberedelsen af og opfølgning på større Interreg-projekter.

Pressetekst: Ny pulje med 51 mio. kr. til korte dansk-tyske projekter 

Dekoratives Bild
Dekoratives Bild

Hvad er et kort projekt?

Der findes overordnet tre slags korte projekter:

 • Forprojekter, der bidrager til forventningsafstemning, afklaring af partnerskab, rammevilkår og ansvarsfordeling, alt sammen som forberedelse til en ansøgning til et større/regulært projekt.
 • Opfølgningsprojekter, der har til formål at understøtte f.eks. at løsninger fra et Interreg-projekt kan implementeres eller at modelprojekter kan overføres til andre områder.
 • Kortere selvstændige projekter, der har som hovedmålsætning at inddrage nye og mindre aktører i grænseoverskridende samarbejde og som forventes at opnå konkrete resultater i løbet af projektet.

Fælles for alle korte projekter er, at:

 • de varer maks. 12 måneder
 • støttesatsen er 65%
 • der er mindst en dansk og en tysk partner

Støttemuligheder

Et PKP-projekt skal bidrage til målene inden for én af de fire prioriteter i programmet Interreg Deutschland-Danmark og vedrøre mindst et af tiltagene under den pågældende prioritet.

Klik her for at læse mere om prioriteterne og de tilhørende mål.

Maks. støttebeløb under hver prioritet

 • En innovativ region – 200.000 euro
 • En grøn region – 200.000 euro
 • En attraktiv region – 100.000 euro
 • En funktionel region – 100.000 euro

Generelle regler

I ”Håndbog for PKP - Støtteregler” finder du alle oplysninger om hvad, hvem og hvordan Puljen til Kortere Projekt støtter et projekt.

Vigtige dokumenter

Her er alle relevante dokumenter til din PKP-ansøgning. 

Private partnere:

Alle dokumenter skal udfyldes og indsendes for at PKP-ansøgningen er komplet.

Projektgennemførelse

Her finder du relevante formularer til projektgennemførelsen.

Projekter med private partnere:

Du kan downloade PKP's logo her: 

Ansøgningsfrister

 • Den 04. september 2024, kl. 23.59

Ansøgningsskema, budgetformular samt alle relevante dokumenter skal sendes til
PKP-teamets e-mail pkp@rsyd.dk

 

PKP-udvalg

PKP-udvalget består af 11 repræsentanter for programpartnerne i Interreg Deutschland-Danmark. Programpartnerne er Regionerne Sjælland og Syddanmark på den danske side samt byerne Flensburg, Neumünster, Kiel og Lübeck og kredsene Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg og Nordfriesland på den tyske side.

PKP-udvalgets hovedopgaver er at træffe beslutninger om projektansøgninger og overvåge fordelingen af midler geografisk og på prioriteter. Derudover fungerer udvalget som en multiplikator for udbredelsen af informationer om PKP – for eksempel via sociale medier eller netværksmøder.

Her finder du informationer om PKP-udvalget: 

Bevilgede projekter

En oversigt over projekterne, inklusive projektpartner, projektperiode og støttebeløb finder du her: