Pulje til Kortere Projekter (PKP)

Puljen til Kortere Projekter er en ny mulighed for støtte til grænseoverskridende projekter inden for programregionen Interreg Deutschland-Danmark.

Puljen støtter forberedelsen af og opfølgning på større/regulære Interreg-projekter.

Hvad er et kort projekt?

Der findes overordnet to slags korte projekter:

 • For-projekter, der bidrager til forventningsafstemning, afklaring af partnerskab, rammevilkår og ansvarsfordeling, alt sammen som forberedelse til en ansøgning til et større/regulært projekt.
 • Opfølgningsprojekter, der har til formål at understøtte f.eks. at løsninger fra et Interreg-projekt kan implementeres eller at modelprojekter kan overføres til andre områder.

Fælles for alle korte projekter er, at:

 • de varer maks. 12 måneder
 • støttesatsen er 65%
 • der er mindst en dansk og en tysk partner

Støttemuligheder

Et PKP-projekt skal bidrage til målene inden for én af de fire prioriteter i programmet Interreg Deutschland-Danmark og vedrøre mindst et af tiltagene under den pågældende prioritet.

Klik her for at læse mere om prioriteterne og de tilhørende mål.

Maks. støttebeløb under hver prioritet

 • En innovativ region – 200.000 euro
 • En grøn region – 200.000 euro
 • En attraktiv region – 100.000 euro
 • En funktionel region – 100.000 euro

Generelle regler

I ”Håndbog for PKP - Støtteregler” finder du alle oplysninger om hvad, hvem og hvordan Puljen for Kortere Projekt støtter et projekt.

Klik her for at åbne ”Håndbog for PKP - Støtteregler” (Er under udarbejdelse)

Vigtige dokumenter

Her er alle relevante dokumenter til en PKP-ansøgning. Er under udarbejdelse!

 • Ansøgningsskema
 • Budgetformular
 • Bekræftelse på medfinansiering
 • Bekræftelse fra leadpartner

Private partnere:

Alle dokumenter skal udfyldes og indsendes for at PKP-ansøgningen er komplet.

Ansøgningsfrist

Den 25. april kl. 23:59

Ansøgningsskema, budgetformular samt alle relevante dokumenter skal sendes til
PKP-teamets e-mail pkp@rsyd.dk