Borgerprojektfonden

At lære din nabo bedre at kende, at opleve noget sammen og aktivt at deltage i et dansk-tysk projekt - det er præcis, hvad Borgerprojektfonden vil støtte.

Regionskontor & Infocenter i Padborg har fået til opgave at administrere fonden fra 2023-2029. Med tre målgruppeorienterede puljer vil store og små borgere i hele Interreg-programregionen finde vej til et dansk-tysk samarbejde og til aktiviteter.

Den store borgerpulje kan støtte projekter på op til 100.000 euro, transportpuljen bringer børn og unge sammen og over grænsen, og netværkspuljen støtter foreninger, initiativer og interessegrupper til at skabe netværk og udvikle nye dansk-tyske projektidéer.

Transportpuljen er åbnet for ansøgninger. Ansøgningsskema og vejledning til transportpuljen samt flere informationer om de to andre puljer finder du her https://www.interreg-de-dk.eu/dk/vi-fremmer/borgerprojektfond/