Der er brug for din mening! Rundspørge om Interreg Deutschland-Danmark

Hvordan kan vores EU-støtteprogram "Interreg" skabe merværdi for den dansk-tyske region? Og hvordan skal det dansk-tyske samarbejde se ud fra 2028? På vegne af EU-Kommissionen gennemfører vi en rundspørge for at indsamle idéer fra borgere og interessenter i programmet Interreg Deutschland-Danmark. Disse oplysninger er særligt vigtige for udviklingen af den næste støtteperiode for Interreg Deutschland-Danmark. Vi vil gerne vide, hvilke aktiviteter der har brug for støtte, på hvilke områder der er særligt behov for støtte, og hvor der er muligheder for samarbejde mellem danske og tyske interessenter.

For at finde ud af, hvad der optager dig i forbindelse med Interreg, og for at indsamle ønsker, ideer og overvejelser, vil der frem til august 2024 blive gennemført en online-rundspørge, som vi gerne vil invitere dig til at deltage i. Alle deltageres meninger spiller en vigtig rolle i udformningen af det fremtidige dansk-tyske samarbejde. Du er også velkommen til at sende rundspørgen videre til andre interesserede!

Klik her for at komme til online-rundspørgen.

Vi vil gerne forme vores region i fællesskab og indsamler derfor dine ideer til fremtiden for Interreg Deutschland-Danmark, fordi "Sammen når vi mere!".