Klodens klima ændrer sig - vi er sammen om at modvirke det

Interreg Deutschland-Danmark
Interreg Deutschland-Danmark

Vi støtter projekter, hvor mennesker, virksomheder og institutioner fra Danmark og Tyskland arbejder sammen om at udvikle grænseoverskridende og behovsorienterede løsninger til de udfordringer som klimaforandringer har ført med sig. Så den dansk-tyske region kan udvikle sig til en klimarobust region.

”Vi ser ind i en fremtid, som er både varmere og vådere, og hvor hyppigheden og intensiteten af vejrekstremer er stigende. I den dansk-tyske grænseregion tyder meget på, at vi i fremtiden vil opleve stigende nedbør, ekstremregn og oversvømmelser,” siger Sebastian Mernild, professor og leder af SDU Climate Cluster.

Inden for prioriteten "en grøn region" støtter vi projekter, der identificerer specifikke regionale behov og barrierer for tilpasning til klimaændringerne, udvikler løsninger og udarbejder anbefalinger til politikere og administrationer.

"Vi har knap 7 år til at forhindre en global opvarmning på mere end 1,5 grader. Derfor er vi nødt til at udvikle og skalere innovative, bæredygtige løsninger, der gør det muligt for os at udnytte vedvarende energi bedst muligt. Tyskland og Danmark har her ekspertise i verdensklasse," siger Tim Larsen Tannhof, sekretariatschef Ren Energi Lolland.

Interreg-støtte har også til formål at øge den politiske bevågenhed til emnet "en grøn region" og at informere borgerne om klimaændringer og deres indvirkning på vores dansk-tyske region og vores fælles fremtid.

 

[Translate to Dansk:] Interreg Deutschland-Danmark
[Translate to Dansk:] Interreg Deutschland-Danmark

Producer, brug, smid ud! Der er andre og mere klimavenlige måder 

Med prioriteten "en grøn region" støtter vi projekter, der fremmer af overgangen til en ressourceeffektiv cirkulær økonomi. Temaet cirkulær økonomi er nyt i vores Interreg-program og støttes for første gang.

Hvad mener vi egentlig med cirkulær økonomi? Materialer og produkter, der genbruges, repareres, renoveres og genanvendes så længe som muligt i processen. På denne måde forlænges materialernes livscyklus. Og det er godt for miljøet og klimaet.

Selv om den dansk-tyske region i europæisk sammenligning er teknologisk veludviklet, så er produktionsprocesserne endnu ikke tilfredsstillende, når det handler om at undgå affald. Derfor er der behov for grænseoverskridende samarbejde for at finde nye fælles løsninger til forebyggelse og genbrug af materialer.

"Gennem samarbejde på tværs af grænsen kan der opstå nye idéer, som ikke kun kan anvendes i ét land, men som har potentiale til at gøre en forskel på globalt plan,” siger Tim Larsen Tannhof.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en projektidé. Du kan læse mere om vores prioritet "en grøn region" på vores hjemmeside.