Nyt udseende for Interreg

En ny, moderniseret branding og nyt logo signalerer udviklingen og samhørighed i det dansk-tyske Interreg-program. Frisk, moderne og udtryksfuld. Vi håber, at du også vil tage godt imod den.

Det nye look, delelementerne og farverne giver Interreg-programmet et individuelt præg, og den farvede cirkel skal desuden formidle et klart budskab:

Som en videreudvikling af logoet fra den foregående støtteperiode — der med de 11 overlappende røde og blå cirkler repræsenterer programregionen — symboliserer det nye visuelle element ovenfor samhørighed og en sammensmeltning af programpartnerne og de regionale enheder. Cirklens form illustrerer en enhed, en fælles region i bevægelse — også på tværs af grænser.

Historien bag det visuelle element

Programmets nye visuelle element skal være med til at understrege vores samhørighed i den dansk-tyske region og symbolisere historien om vores Interreg-program:

I 2014 blev to separate Interreg4A-programmer (øst og vest) slået sammen til ét Interreg5A-program. Det nye logo skal signalere, at sammenlægningen er lykkedes, og at vi — programpartnerne bag det dansk-tyske Interreg-program — ser os selv som én enhed, der arbejder sammen for regionens videre udvikling, vækst og attraktivitet.

De nye ikoner

Der er også blevet udviklet fire ikoner, som passer til indholdet i de nye prioriteter. Ikonerne er lavet i de primære farver og med udgangspunkt i det nye visuelle element.

Nyt officielt Interreg-logo

EU-Kommissionens officielle Interreg-logo er også blevet ændret. Den obligatoriske støttehenvisning er nu en del af det samlede logo. Fremtidige Interreg-projekter er forpligtet til at anvende det officielle Interreg-logo i deres foranstaltninger. Vi vil til sin tid stille forskellige sprogversioner af logoet samt en ”brand book” med konkrete retningslinjer for anvendelsen til rådighed.