Tips & Tricks: Budgetmodel 2 / Trafiklysoversigt

Tips&Tricks
Tips&Tricks

Supplerende information om dokumentationskrav for omkostninger ved Budgetmodel 2

I december 2023 blev der udgivet en opdatering af støttereglerne. I dokumentet "Støtteberettigede omkostninger, projektbudget og finansiering", version 1.7, finder du en præcisering vedrørende afregning og dokumentation af rejseudgifter i budgetmodel 2.

Rejseomkostninger kan kun gøres gældende, hvis der overhovedet har været rejseaktiviteter for projektets partnere. Rejseaktiviteterne fremgår regelmæssigt af rapporteringen (status- eller årsrapporter). Hvis nødvendigt kan du i forbindelse med en afregning blive bedt om at dokumentere rejseaktiviteten ved hjælp af passende dokumentation (deltagerliste, rejse- eller mødereferater).

Alle aktuelle justeringer er markeret i dokumentet med grå farve. Læs de opdaterede retningslinjer her.

Opdatering af trafiklysoversigten

Efter Interreg-udvalgets godkendelse af nye projekter er vores trafiklysoversigt blevet opdateret og er tilgængelig her på hjemmesiden. Oversigten viser, hvilket specifikke tiltag under de fire prioriteter de godkendte projekter bidrager til og hvorvidt et tiltag er opfyldt.