Video: Better together - Vi støtter samhørighed

Vi forbinder Danmark og Nordtyskland. Vi fremmer samarbejde på tværs af grænsen. Vi støtter dansk-tyske projekter. 

Projekter, der redder liv, bidrager til et fælles arbejdsmarked, skaber mere bæredygtig turisme og finder løsninger på udfordringer forbundet med klimaforandringerne. Projekter, som fremmer kulturel udveksling mellem Tyskland og Danmark og som nedbryder mentale barrier i vores region.

”Uden den opbakning og de finansielle samarbejdsmuligheder, som Interreg giver os, ville det ikke have været muligt at udvikle og gennemføre projektet” 

Vi er klar til mere dansk-tysk samarbejde. Med en EU-pulje på 698 mio. kr. har vi nu mulighed for at støtte endnu flere samarbejdsprojekter. Vi ønsker at bidrage til en mere grøn, klimaneutral, innovativ og attraktiv fælles dansk-tysk region.

Kontakt os gerne, hvis du har en spændende projektide, så hjælper vi dig!