Workshop for alle godkendte projekter i Odense

Workshop for alle godkendte projekter
Workshop for alle godkendte projekter

Networking på workshoppen for alle godkendte projekter

Den 19. marts 2024 mødtes alle godkendte projekter til en workshop i Odense. I alt var flere end 60 deltagere samlet.

Hovedformålet med dagen var at netværke og lære hinanden at kende og på denne måde at skabe en platform, hvor projekterne fra Interreg Deutschland-Danmark kunne mødes for at dele Best Practices, udvikle nye ideer og tackle udfordringer sammen. Ud over den inspirerende erfaringsudveksling fik projektaktørerne også sat rammerne for deres projektforløb og de obligatoriske kommunikationsopgaver i programmet, den planlagte høring af Europa-Kommissionen i 2024 og nyttige tips til regnskab og rapportering præsenteret.