Borgerprojektfond

Fonde

Finansieringsbeløb

4.800.000 €

Leadpartner

Regionskontor & Infocenter

Varighed

01.01.2023 - 31.12.2029

Projektbeskrivelse

Borgerprojektfonden fremmer borgerorienterede projekter og dansk-tyske møder inden for Interreg-programområdet. Målet er at inddrage borgerne i projekterne - enten som deltagere eller som medskabere. Fonden har i alt 3,84 millioner euro i støtte, som er fordelt på tre støttepuljer: Borgerpulje, netværkspulje og transportpulje.

Borgerpuljen støtter innovative borgerorienterede projekter inden for alle tematiske områder, der er relevante for borgerne. Støttepuljen kan støtte projekter med et projektvolumen på op til 100.000 euro. Formålet med borgerpuljen er at fremme møder og aktiviteter mellem borgere i programområdet, så de får en større forståelse for nabolandets kultur, sprog, traditioner og samfund. Puljen skal hjælpe børn og voksne i programområdet til at opleve de fantastiske muligheder, som livet i en grænseregion giver.

Netværkspuljen fremmer møder mellem voksne med henblik på at opbygge nye netværk, udveksle idéer eller planlægge konkrete projekter sammen. Den giver også potentielle projektpartnere mulighed for at mødes for at forberede et projekt til borgerpuljen.

Transportpuljen fremmer dansk-tyske møder mellem børn og unge op til 26 år. Der ydes også støtte til ture for børn og unge til nabolandet, som har til formål at lære mere om nabolandets samfund, kultur, sprog eller natur. Formålet med transportpuljen er at bringe børn og unge sammen på tværs af grænsen og at formidle viden om nabolandets kultur, sprog og samfund.

Fonden har følgende mål: 

  1. at styrke den gensidige tillid og forståelse samt de interkulturelle kompetencer hos borgerne i Interreg-programområdet.
  2. at give borgerne en platform for samskabelse i forbindelse med udviklingen af grænseregionen.
  3. at støtte op om borgerprojekter og møder mellem borgere.
  4. at hjælpe borgere i forskellige aldre med forskellige sociale og kulturelle baggrunde i at føle et fællesskab på tværs af grænsen under aktiviteterne og så de opfatter det som en fordel i deres hverdag at bo og arbejde i en grænseregion.

Projektpartnere

Overblik