Daily SDM

Prioritet 1

En innovativ region

Finansieringsbeløb

2.294.238 €

Leadpartner

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)

Varighed

01.11.2023 - 31.10.2026

Projektbeskrivelse

DAILY SDM har til formål, at fremme og implementere Fælles Beslutningstagning (engl: Shared Decision Making, SDM) i Interreg regionen.

Som SDM betegnes beslutningsprocessen, hvor klinikeren og patienten i fællesskabet finder frem til den behandlingsstrategi som giver mening ud fra lægens og patientens perspektiv. Derfor er SDM både en del af og forudsætning for patientens empowerment. SDM er under udvikling i enkelte både danske og tyske projekter, dog uden et samarbejde. Disse nationale koncepter er en positiv udvikling på vejen til fremtidens sundhedssystem og den selvstændige patient, men de har også specifikke styrker og svagheder.

Med ”Nationales Kompetenzzentrum SDM” (UKSH) og ”Center for Fælles Beslutningstagning” (SLB) er to af Europas mest fremtrædende SDM-initiativer placeret lige midt i den dansk-tyske grænseregion. DAILY SDM vil kombinere de to initiativer og føre dem sammen som en integreret strategi. Dette vil være et fyrtårnsprojekt for hele EU. Der vil opstå en fælles platform, som har potentiale til at blive den europæiske reference for SDM. Dette er til gavn for klinikere og patienter men også for hele grænseregionen som innovativ og yderst relevant centrum for sundhedsydelser.

For at realisere dette SDM-flagskib vil vi sammenligne de eksisterende initiativer, afprøve relevante aspekter på tværs af grænsen og udvikle et omfattende SDM-koncept. For at SDM kan nå ud til borgerne, har vi opbygget et bredt netværk, som dækker hele Interreg regionen. DAILY SDM´s vigtigste resultater vil være: et grænseoverskridende SDM-koncept, et innovativt digitalt uddannelsesværktøj, digitale tosprogede beslutningsværktøjer og mindst 100 læger og 200 sygeplejersker, som er uddannet i SDM og brugen af beslutningsværktøjerne. Projektet prioriterer aktiv inddragelse af målgruppen, brugercentreret innovation og effektive PR-aktiviteter.

Projektet ønsker at opnå følgende mål:

  1. Forbedring af sundhedsydelser for borgere og øget medarbejdertilfredshed blandt det kliniske personale igennem implementering af SDM i Interreg-regionen
  2. SDM-uddannet klinisk personale
  3. Direkte brugbare SDM-værktøjer (Beslutningshjælpere)
  4. Aktiverede patienter
  5. Integreret SDM-koncept

Projektpartnere

Overblik