FBI

Prioritet 1

En innovativ region

Finansieringsbeløb

1.428.464 €

Leadpartner

Erhvervshus Sjælland (EHSJ)

Varighed

01.04.2023 - 31.03.2026

Projektbeskrivelse

Fehmarn Belt Innovation er som navnet siger – først og fremmest et innovationsprojekt. Men det er også et samarbejdsprojekt og et netværksprojekt. Projektet er vigtigt for at styrke innovationen i virksomhederne i vores del af Interreg 6A geografien – altså på Sjælland/øerne samt i den østlige del af Schleswig Holstein. Vi har gjort os umage for at finde nogle faglige områder, der er vigtige både på den danske og den tyske side af Femern Bælt, og vi er nået frem til at vi vil arbejde inden for 3 områder 1) Byggeri 2) Fødevarer/Bioproduktion samt 3) det maritimt/marine område.

Projektets partnere vil - indenfor hver deres faglige område - bringe i alt 30 virksomheder og 170 studerende fra begge sider af grænsen sammen, og gennemføre veltilrettelagte innovationsforløb.  Formålet er at raffinere og udvikle allerede eksisterende teknologier og løsninger på fælles udfordringer. Det kan være alt fra at forbedre styringen af undervandsdroner (som kan bruges til off-shore konstruktioner som f.x.  havvindmølleparker) eller det kan være en forbedret metode til at hente proteiner fra tang – proteiner der kan bruges som ingredienser i foder eller fødevarer.

Projektet er vigtigt fordi vi står med fælles og grænseoverskridende udfordringer – både beskæftigelsesmæssige, økonomiske og ikke mindst miljømæssige. Hvis både studerende og virksomheder styrker samarbejdet og skaber fælles løsninger, bliver vores region bedre rustet til at fastholde og tiltrække arbejdskraft samt levere løsninger der bidrager til det fælles bedste. Uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisation og klynger får mulighed for at udvikle og afprøve nye samarbejdsformer og relationerne på tværs af Femern Bælt styrkes. Med Fehmarn Belt Innovation forbereder vi os på at blive en mere sammenhængende region, når vi om få år bliver koblet endnu tættere sammen via den faste forbindelse mellem Rødby og Fehmarn.

Projektet har følgende mål:

  1. 30 virksomheder (ca. 15 fra hvert land) gennemfører veltilrettelagte innovationsforløb sammen med partnere og netværkspartnere
  2. 170 studerende deltager i løbet af de 3 år i disse innovationsforløb, som kommer til at foregå både i ens eget land men også på tværs af grænsen
  3. Der udvikles 20 løsninger, der kan bringes i anvendelse …
  4. Indenfor hvert af de 3 områder (byggeri/fødevare/maritim) laves der en strategi/handlingsplan for tættere grænseoverskridende samarbejde mellem klynger, organisationer og uddannelsesinstitutioner

Projektpartnere

Overblik