GrønBusiness

Prioritet 2

En grøn region

Finansieringsbeløb

1.819.282 €

Leadpartner

KielRegion GmbH

Varighed

01.04.2023 - 31.03.2026

Projektbeskrivelse

Bæredygtig virksomhed er et vigtigt aspekt i forbindelse med at imødegå de globale udfordringer med at sikre livsgrundlaget for mennesker og natur. Tyske og danske virksomheder står over for udfordringen med at imødekomme de øgede krav fra kunder og forretningspartnere i fremtiden og være konkurrencedygtige og bæredygtige.

GrønBusiness er baseret på erfaringerne fra Interreg 5A bæredygtighedsprojektet SARA. Her blev det vist, at

 • SDG er for komplekse til at kunne bruges som et værktøj for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).
 • begrænsede ressourcer i små og mellemstore virksomheder udgør en hindring.
 • Virksomhederne ved ofte, HVAD de skal gøre, men ikke HVORDAN.

Det overordnede mål med GrønBusiness er at fremme bæredygtighed og overgang til cirkulære økonomiløsninger med fokus på SMV'er. Her er resultaterne fra SARA afgørende: praktisk anvendelig kompleksitet i anvendelsen, håndtering af begrænsede ressourcer og støtte til konkret handling. Tilgange til bæredygtig virksomhedsstyring skal gøres håndterbare for virksomheder og erhvervsorganisationer i praksis.

 • MOTIVATION: Øget bevidsthed blandt virksomheder om relevansen af bæredygtig forvaltning, især cirkulær økonomi, og støtte til gennemførelse af forandringsprocesser.
 • KOMMUNIKATION: Målgruppeorienteret formidling af de udviklede instrumenter og succeshistorier med henblik på at gøre dem bredt anvendelige i virksomheder og blandt multiplikatorer inden for programregionen.
 • GENNEMFØRELSE: Udvikling af konkrete værktøjer og hjælp under hensyntagen til virksomhedernes begrænsede ressourcer: fra "at vide om" til "at komme i gang med at handle".

På denne måde øges bevidstheden om bæredygtig forvaltning, overgangen til en cirkulær økonomi støttes, og regionens konkurrenceevne og tiltrækningskraft styrkes. 

Projektet ønsker at opnå følgende mål:

 1. Informationsportal for virksomheder om bæredygtig virksomhedsledelse, cirkulær økonomi og eksempler på anvendelse
 2. Et sæt praksisorienterede koncepter, hjælpemidler og onlineværktøjer til bæredygtighedsrådgivning for SMV'er
 3. Vejledninger, brochurer og informationsarrangementer for virksomheder og erhvervsfremmeagenturer
 4. Referencemodel om forsyningskæder og cirkulær økonomi som praktisk orientering
 5. Behovsanalyse sammen med virksomheder og universiteter og afprøvning af koncepterne med virksomheder

Projektpartnere

Overblik