BELT Planning & Network Initiative

Prioritet 4

En funktionel region

Finansieringsbeløb

815.688 €

Leadpartner

Roskilde University (Department of People and Technology, Nordic Urban Planning)

Varighed

01.04.2023 - 31.03.2026

Projektbeskrivelse

En ny dansk-tysk region er ved at tage form som følge af Femern Bælt-forbindelsen,der er karakteriseret ved at forbinde land og by på hver sin side af Femern Bælt. I et regionalt udviklingsperspektiv repræsenterer denne situation en unik mulighed - men også en udfordring - for at sikre et decentralt perspektiv på regionen.

Gennem en netværks- og stakeholder tilgang vil Belt Network-initiativet søge at skabe videnoverførsel og kollaborativ læring, hvor sociale, kulturelle og miljømæssige aspekter integreres i den lokale og regionale transformation og udvikling.
Bag Belt Network Initiativet står Roskilde Universitet og Technische Hochschule Lübeck samt det sjællandske arkitektstudie Rural Agency.

Vi ønsker at igangsætte et samarbejdsinitiativ for den nye region - med borgere og interessenter - i særdeleshed den fremtidige generation i regionen. Gennem et tæt samarbejde med studerende fra RUC og TH Lübeck og gennem samarbejde med partnere på både tysk og dansk side er målet at facilitere en ny tilgang til lokal og regional planlægning baseret på grænseoverskridende samarbejde, anvendt forskning og inklusion af borgere - regionale interessenter, aktører og interessegrupper - i processen. 

Belt-initiativet sigter mod

  • Udarbejdelse af en bredt funderet fælles vision for Femern Bælt-regionen, som hidtil har manglet.
  • Sammenkobling af regionale interessenter, aktører og interessegrupper i processen som skal sikre offentligt engagement i udviklingen af Femern Bælt-regionen og facilitere udveksling mellem studerende der kan skabe et et grænseoverskridende professionelt netværk.
  • At skabe en bottom-up planlægnings- og udviklingstilgang som er bredt velfunderet i selve regionen

Resultatet af initiativet:

  • Et sammenhængende overblik over perspektiverne og kapaciteterne for lokale transformation i den dansk-tyske bælteregion
  • En online platform, der kortlægger eksisterende og fremtidige perspektiver og kapaciteter i regionen
  • En netværksbaseret videnspulje, der giver offentlige såvel som private aktører et strategisk overblik over regionens udvikling
  • Fælles udviklet visioner for Bæltregionen som resultat af videnudveksling og videnoverførsel.

Projektpartnere

Overblik