Støtteregler og dokumenter A-Z

Kunne du tænke dig at indsende en projektansøgning til os? Eller er du allerede godt i gang med gennemførelsen af dit projekt? På denne side finder du alle relevante støtteregler og dokumenter til brug for ansøgning og projektgennemførelse.

Har du spørgsmål? Så hjælper vi dig naturligvis gerne videre!

Bemærk, at nogle dokumenter og støtteregler stadigvæk er under udarbejdelse. De vil løbende blive uploadet, når de er klar.

Samarbejdsprogrammet

Samarbejdsprogrammet danner grundlaget for den indholdsmæssige og organisatoriske opbygning af støtteprogrammet Interreg Deutschland-Danmark. Det foreliggende dokument er tænkt som læseeksemplar for projekt- og programaktører samt øvrige interesserede.

Klik her for at åbne dokumentet samarbejdsprogrammet.

Samarbejdsprogrammet blev udarbejdet på grundlag af en temaanalyse, der undersøgte udfordringerne, styrkerne og udviklingspotentialet i programregionen. Klik her for at åbne den afsluttende rapport for temaanalysen.

Projektskitse

Projektskitsen danner grundlaget for Interreg-sekretariatets videre rådgivning af ansøgningen. Der kan kun indsendes en projektansøgning, hvis Interreg-sekretariatet har modtaget en projektskitse.

Klik her for at åbne projektskitsen; formular til beskrivelse af en projektidé

Generelle regler og støtteberettigelse

Dette dokument beskriver de generelle betingelser for støtte og specifikke krav til berettigelse i Interreg Deutschland-Danmark programmet.

Klik her for at åbne dokumentet generelle regler og støtteberettigelse

 

Støtteberettigede omkostninger, projektbudget og finansiering

Dokumentet beskriver de specifikke forudsætninger for støtteberettigelse i programmet Interreg Deutschland-Danmark.

Klik her for at åbne dokumentet Støtteberettigede omkostninger, projektbudget og finansiering

Vurderingskriterier for en støtteberettiget projektansøgning

Alle projekter bliver vurderet af Interreg-administrationen på grundlag af et vurderingsskema med fastlagte kriterier. Det er med til at sikre en ensartet og transparent vurdering af alle ansøgninger. Interreg-udvalget træffer beslutning om bevilling eller afslag af et projekt på baggrund af denne vurdering.

Klik her for at åbne dokumentet vurderingskriterier og vurderingsskema

Resultatorientering og målbare effekter

Målbare resultater og effekter spiller en stor rolle. Både programmet og projekterne skal følge en klar logisk struktur for at opnå en god mål- og resultatorientering. Det nye milepælssystem understøtter projekternes resultat- og målorientering yderligere.
En ægte merværdi og et varigt udbytte for programregionen kan vi kun dokumentere med målbare resultater og effekter.

Klik her for at åbne dokumentet resultatorientering og målbare effekter

Offentlighedsarbejde

Europa-Kommissionen, Interreg-administrationen og programpartnerne lægger stor vægt på Inter-reg-projekternes PR-arbejde. PR-arbejdet har til formål at informere om anvendelsen, fordelene og virkningerne af de støttemidler, der er til rådighed under Interreg-programmet.

De nærværende støtteregler beskriver de obligatoriske krav til projekternes PR-arbejde. Derudover beskrives yderligere forslag til PR-arbejde (valgfrit).

Klik her for at åbne dokumentet støtteregler PR-arbejde (Interreg-projekter)

Klik her for at læse vores kommunikationsstrategi

 

Programindikatorer

Ethvert projekt skal yde et bidrag til programmets output- og resultatindikatorer. Bidraget til indikatorerne skal fastlægges på ansøgningstidspunktet og bliver så indberettet og verificeret i projektrapporterne. I den forbindelse skal bestemte krav overholdes, ikke mindst de fastlagte definitioner for de enkelte indikatorer.

Klik her for at åbne dokumentet programindikatorer 

 

Projektfaser

Ethvert projekt, der ansøges om i Interreg-programmet, gennemløber en række faser, der begynder med den første henvendelse til Interreg-sekretariatet, og slutter med projektafslutningen, hvis ellers ansøgningen bliver bevilget, og projektet bliver gennemført med succes. 

Klik her for at åbne dokumentet omkring projektfaser