2 nye projekter under en attraktiv region

2 nye projekter under en attraktiv region

Prioriteten ”en attraktiv region” handler om uddannelse og livslang læring. Her er der fokus på grænseoverskridende uddannelsestilbud - for elever og studerende, men også for ansatte i institutioner for at mindske manglen på kvalificeret arbejdskraft. Derudover spiller kultur og turisme en særlig rolle under denne prioritet.

VaBene - Visitor activation to Benefit nature and environment

VaBene-projektet arbejder på at udvikle nye bæredygtige turismetilbud, hvor turisterne motiveres til at engagere sig aktivt til gavn for naturen og miljøet, for at føle sig endnu mere forbundet på den måde. Fokus ligger på Vadehavsområdet. Målet er at flytte fokus fra, hvad naturen gør for besøgende, til hvad besøgende kan gøre for naturen.

VaBene er finansieret med 1,13 mio. euro. Leadpartneren er Nationalparkfond Vadehavet, der samarbejder med de andre projektpartnere Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Tönning, WWF Deutschland, Husum og Nordsee-Tourismus-Service GMBH, også i Husum.

 

Dannelsessregion - Fehmarn Belt Learning Region

Projektet Dannelsesregion har målet at etablere og bæredygtigt forankre en fælles "Fehmarn Belt Learning Region". Fokus er bl.a. på bedre netværk og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner på begge sider af grænsen, implementering af en dansk-tysk digital læringsplatform og udvikling af et fælles læringsnetværk over Femern Bælt.

Næstved Kommune er leadpartner og arbejder sammen med Zealand Academy of Business and Technology, Region Sjælland, Hansestadt Lübeck, Technikzentrum Lübeck, Roskilde University Center, Universität zu Lübeck, Europa-Universität Flensburg, Knowledge Hun Zealand, VUC Strostrøm og Dansk Centralbibliotek dor Sydslesvig. Projektet bliver støttet med i alt 2,14 mio. euro.