2 nye projekter under en funktionel region

Prioriteten ”en funktionel region” handler dels om at fjerne juridiske og andre barrierer i det grænseoverskridende samarbejde mellem offentlige forvaltninger. Derudover er der fokus på møder mellem danske og tyske borgere. Projekter, hvor borgerne mødes, skal bidrage til at forbedre den direkte udveksling mellem tyskere og danskere og til at styrke den interkulturelle forståelse.

 

THE BELT – et netværksinitiativ til styrkelse af den dansk-tyske Fehmarn Bælt-region
Projektet ”The Belt” har til formål at opbygge en platform, hvor kommuner/Kreise, civilsamfundet og økonomiske aktører i fælleskab kan udvikle fælles strategier og løsninger for den grænseoverskridende Femern Bælt-region.

The Belt projektet modtager ca. 815.688 euro i Interreg-støtte. Den ledende partner er Roskilde University. De øvrige partner er Technische Hochschule Lübeck og Rural Agency, Jystrup.

DANGER 112
Projektet „Danger 112“ har til formål at styrke den strategiske og institutionelle kapacitet samt rammerne for det grænseoverskridende beredskabssamarbejde, så der kan sikres hurtig grænseoverskridende hjælp til borgere i nødsituationer. Behov, mål og valg af tiltag baseres på resultaterne af behovsanalysen fra netværksprojektet af samme navn.

Danger 112 projektet modtager ca. 442.356 euro i Interreg-støtte. Den ledende partner er Brand & Redning Sønderjylland, Aabenraa. De øvrige partner er Brand & Redning Sønderborg, Region Syddanmark, Kystdirektoratet, Lemvig, Stadt Flensburg - Berufsfeuerwehr, Kreis Schleswig-Flensburg - Fachdienst Rettungswesen, Kreis Nordfriesland - Fachdienst Rettungswesen.