3 nye projekter under en grøn region

Prioriteten ”en grøn region” handler om vedvarende energi og reduktion af CO2, påvirkningerne af klimaændringerne, at undgå affald og udnytte ressourcerne bedre og længere i det økonomiske kredsløb, og ikke mindst om at fremme cirkulær økonomi.

 

SMART POWER CONVERSION
Projektets mål er at udbygge samarbejdet og forstærke synergier i den dansk-tyske region inden for effektelektronik, og at udnytte det skabte samarbejde fra forgængerprojekterne „PE-Region“ og „PE-Region Platform“ for at imødekomme nye behov.

Projektet SMART POWER CONVERSION modtager ca. 1,6 millioner euro i Interreg-støtte. Den ledende partner er Syddansk Universitet i Sønderborg. Blandt de øvrige partnere er f.eks. Fachhochschule Kiel og Sønderborg Vækstråd, Sønderborg.  

GRØN.BUSINESS – Bæredygtighed for virksomheder
I projektet GRØN.BUSINESS beskæftiger aktørerne sig med cirkulær økonomi og bæredygtighed for at opnå en positiv effekt på danske og tyske SMV'ers værditilvækst og konkurrenceevne på disse områder. Her spiller erhvervsfremmeselskaberne dels en rolle som udviklere og støtter og dels som multiplikatorer for at nå ud til SMV'erne. Der skal i den forbindelse opbygges et netværk mellem erhvervsfremmeselskaber, SMV'er og universiteter samt øvrige multiplikatorer.

Projektet modtager ca. 1,8 mio. euro i støtte fra Interreg. Leadpartner er KielRegion GmbH. Danske partnere er bl.a. Kalundborgegnens Erhvervsråd, Business Esbjerg, Sorø Kommune/Sorø Erhverv samt Syddansk Universitet.

PRECISE intelligent løsning til bæredygtig produktion og forbrug af kød
Projektet har til formål at forhindre unødvendigt madspild ved at afprøve og udvikle en sensor, som præcist skal fastlægge køds og fisks holdbarhed. Dette kan bidrage til at mere kød og fisk bliver anvendt i restauranter og efter projektperioden også i fødevarebutikker. Derudover kan man undgå at generere affald.

PRECISE-projektet modtager ca. 1,9 mio. euro i Interreg-tilskud. Leadpartner er Syddansk Universitet, Mads Clausen Institute. Øvrige partner er bl.a. AmiNIC ApS, Middelfart, KIN GmbH, Neumünster og Hochschule Flensburg.