300 gæster fejrer Interreg-opstart

Ingen almindelig konference - en dag med mange indtryk

Efter næsten to år uden fysiske møder på grund af corona blev arrangementet en stor succes i en fantastisk atmosfære. Det var ikke en typisk konference med lange præsentationer eller tavleundervisning. Dagens program var meget varieret og gav mulighed for at vedligeholde gamle kontakter og ikke mindst skabe nye.

"Det var meget vigtigt for os at skabe en ramme, hvor vores projekter fik mulighed for at dele erfaringer, vise deres resultater og hvor der var god tid til at netværke," siger Lewe Kuhn, leder af Interreg-sekretariatet.

Det skete både med flere korte indlæg (i pitch-form) på scenen og ved talrige informationsstande. F.eks. kørte en robot, der er udviklet i HanDiRob-projektet, rundt blandt deltagerne og tilbød desinfektion af hænder. Pædagogiske spil, undervisningsmaterialer, brandvæsensudstyr og meget andet, der er udviklet i Interreg-projekter eller anvendes i dem, kunne afprøves og undersøges nærmere.

Musik og bevægelse, match-making og networking i fokus

Interreg Match-Making-standen blev flittigt besøgt og vi er glade for, at der blev skabt nye kontakter, som allerede har ført til indledende drøftelser om projektideer. Rummet var fyldt med en positiv atmosfære, der var en livlig udveksling, der blev grinet meget og lidt fysisk aktivitet blev det også til. Efter den lange frokost- og netværkspause fandt alle deltagerne en fælles rytme ved at klappe, knipse og trampe sammen. På fagsprog kaldes det body percussion, det gør dig i godt humør og giver ny energi. Gennem hele dagen blev gæsterne forkælet med lækre toner. I begyndelsen af det officielle program spillede eleverne den musik, de selv havde komponeret i Interreg-projektet KreativLab - Digital Soundscapes. Den blev også brugt som baggrundsmusik i pauserne og til sidst rundede en live-musiker dagen af.

 

[Translate to Dansk:] Heino Knudsen, Stephanie Lose & Claus Christian Claussen
[Translate to Dansk:] Heino Knudsen, Stephanie Lose & Claus Christian Claussen

En særlig dag i smukke omgivelser

Arrangementet fandt sted i de unikke rammer på Musholm Konferencecenter i Korsør, Region Sjælland, med udsigt til Storebæltsbroen. Blandt deltagerne var Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og Claus Christian Claussen, minister for justits, Europa og forbrugerbeskyttelse i Slesvig-Holsten samt danske og tyske repræsentanter fra erhvervslivet, forskning, miljø og klima, uddannelse, arbejdsmarked og unge.

"Alt i alt et vellykket event og så passende lige efter EU-Kommissionens officielle godkendelse af programmet. Vi tager nu den positive energi med os og ser frem til de første projekter bliver godkendt," siger Susanne Koch, leder af forvaltningsmyndigheden.