32 ansøgninger til første frist - WOW

[Translate to Dansk:] Interreg Deutschland-Danmark
[Translate to Dansk:] Interreg Deutschland-Danmark

Helt vildt, vi modtog 32 projektansøgninger til vores første ansøgningsfrist den 16. august. Lige nu sidder vi midt i vurderingsprocessen. Det betyder, at vi gennemgår ansøgningerne og vurderer dem på baggrund af vores gældende kriterier. Vi kigger nøje på, om projektet matcher vores Interreg-program og om det dermed kan modtage støtte.

Det er 32 projektidéer, der ønsker at blive realiseret. I disse 32 projekter vil mennesker, organisationer og virksomheder fra Danmark og Tyskland arbejde sammen om at gøre vores region endnu mere innovativ, grønnere og mere attraktiv.

På baggrund af vores vurdering af hver enkelt projektansøgning, laver vi en beslutningsindstilling til Interreg-udvalget, der på sit møde i december beslutter, hvilke projekter, der skal godkendes og dermed kan realiseres.

De godkendte projekter kan således starte deres arbejde i foråret 2023 og vi ser frem til at understøtte samarbejdet og følge resultaterne.

Vi er overvældet over den store interesse for Interreg-programmet og den store begejstering for det dansk-tyske samarbejde. I de seneste måneder har vi været meget proaktive i forhold til at informere om mulighederne i vores støtteprogram. Vi vil gerne takke alle programpartnere og andre interesserede parter, som hjælper os med at udbrede kendskabet til Interreg Deutschland-Danmark. 

På vores hjemmeside kan du se de kommende ansøgningsfrister.
Den næste ansøgningsfrist er den 16.01.2023. Projektskitsen skal være os i hænde senest den 21.11.2022!