4 nye projekter under en innovativ region

4 nye projekter under en innovativ region

Innovation og avancerede teknologier er i fokus i prioriteten "en innovativ region". Innovative løsninger skal f.eks. udvikles og implementeres gennem et anvendelsesorienteret samarbejde mellem universiteter og virksomheder og med inddragelse af borgerne i programregionen,  f.eks. inden for sundhed og den maritime ernæringssektor.

 

Mere indflydelse til patienterne - Daily SDM som et fyrtårnsprojekt for hele EU

Projektet DAILY SDM har til formål at bidrage til sundhedsvæsenet, især inden for patient empowerment og shared decision making (SDM), bl.a. gennem samarbejde mellem de danske og tyske kompetencecentre på dette vihtige område. At sikre kommunikation i øjenhøjde mellem patienter, pårørende, læger og sundhedspersonale i tilfælde af sygdom og i fællesskab bidrage til en vellykket behandling - det er fokus for det nye Interreg-projekt.

Daily SDM modtager 2,3 mio. euro i støtte. Den ledende partner er UKSH i Kiel. Blandt de yderligere partnere er Sygehus Sønderjylland, Odense Universitetshospital samt Malteser Krankenhaus St. Franziskus i Flensborg og Helios Klinikum i Slesvig.

The Good Prescriber har nøglen til en mere sikker lægemiddelbehandling

Projektet "The Good Prescriber" har til formål at udvikle et digitalt værktøj, der understøtter sikker ordination af medicin i psykiatrien. Det sker ved at importere data fra eksisterende hospitalssystemer og intelligent flette dem sammen, så de senere kan skræddersys til patientens individuelle behov og dermed bl.a. forbedre lægemiddelsikkerheden.

The Good Prescriber er finansieret med 1,83 mio. euro. Ud over leadpartneren, Sjællands Universitetshospital, er Institut for Eksperimentel og Klinisk Farmakologi, Kiel og Psykiatrien Vest i Slagelse blandt de yderligere projektpartnere.

HospiBot - Hospital Service and Interaction Robot

HospiBot-projektet viser, at brugen af robotter på hospitaler kan være med til at strømline processer, gøre hospitalophold mere effektive og behagelige og prioritere personalet til patientrelaterede opgaver. Udviklingen af en ny, interaktiv og mobil servicerobot til at støtte plejepersonalet på hospitaler.

HospiBot modtager 1,69 mio. euro i støtte. Blandt projektpartnerne, udover leadpartneren Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, er Syddansk Universitet Odense, Lübeck Universitet, Kiel University of Applied Sciences, Sygehus Sønderjylland i Apenrade og Sjællands Universitetshospital.

AlgaeFood – Alger som en sund fødevare

AlgaeFood-projektet har til formål at forankre alger mere solidt i den regionale madkultur. Der skal skabes større accept for algerne som en innovativ fødevare og et bæredygtigt og sundt alternativ til animalsk mad. Det er målet for de regionale aktører, som ser et stort potentiale for opbygning i vores kystregion.

AlgaeFood modtager 1,92 mio. euro i støtte. Leadpartneren er Syddansk Universitet Odense, der samarbejder med partnerne oceanBasis Gmbh og Coastal Research & Management oHG, begge fra Kiel, og de danske partnere Peninsula Nature ApS i Bjert og Fjord & Bælt i Kerteminde.