Årligt møde i Santiago de Compostela

Vores kollegaer Susanne Damerow, Ole Stobbe og Henning Nawotki deltog fra den 25.-27. oktober 2023 i "Interreg Annual Event" i Santiago de Compostela. I alt var 86 Interreg-programmer repræsenteret.

På dagsordenen var en række spændende diskussioner i plenum og workshops om aktuelle emner, som fremtiden for Interreg efter 2027, unge menneskers deltagelse i Interreg og forbedret udveksling mellem Interreg-programmerne. Deltagerne diskuterede også de største udfordringer ved etablering af nye projekter og hvordan de i den forbindelse bedst kan støttes. Et konkret eksempel er, at selvom nye grænseoverskridende projekter økonomisk støttes af Interreg, oplever projekterne ofte administrative og juridiske barrierer på grund af forskellige nationale regler. Dette kan have negativ indvirkning på et fungerende fælles europæisk marked i grænseområderne. 

Susanne Damerow deltog i workshoppen "Unlock Interreg’s potential to promote skills" og beskæftigede sig sammen med de øvrige deltagere med emnet "Faglært arbejdskraft og kompetencer". I diskussionen om emnet "Overcoming cross border obstacles" blev det klart, at mange programmer kæmper med både mangel på faglært arbejdskraft og sprogbarrierer. Desværre er der stadig nogle steder i Europa begrænsninger i mobiliteten, der kan påvirke søgningen efter faglært arbejdskraft. Projekter med fokus på yngre generationer og deres uddannelse kan være relevante her.

Derudover indtog prominente gæster også scenen: Maria Jesus Montero Cuadrado, Spaniens minister for finanser og offentlig forvaltning, Alfonso Rueda Valenzuela, præsident for den regionale regering i Galicien, og Elisa Ferreira, europæisk kommissær for samhørighed og reformer, åbnede konferencens anden dag og har givet inspiration til det videre arbejde med Interreg Deutschland-Danmark.

Konferencen bød også på inspirerende projektbesøg.  For  eksempel: Projektet "neuroATLANTIC" beskæftiger sig med neurologiske sygdomme, især Alzheimer og slagtilfælde. Disse sygdomme forekommer ofte, især efter 30-årsalderen, og belaster derfor også landene økonomisk. Projektet har sat sig for at tackle denne udfordring og bruge standardiserede kliniske protokoller og innovative diagnostiske metoder til at fremskynde og standardisere behandlingen af disse sygdomme på tværs af grænser.