Borgerprojektfond og Pulje til Kortere Projekter

[Translate to Dansk:] unsplash.com
[Translate to Dansk:] unsplash.com

Blandt de godkendte projekter er en ”Borgerprojektfond” og en ”Pulje til kortere Projekter”. Puljerne strækker sig over hele programperioden, 2021-2027. Der er derfor gode muligheder for at søge midler til borgernære projekter eller kortere projekter til forberedelse af eller opfølgning på et større Interreg-projekt.

Inden for rammerne af vores Borgerprojektfond støttes mindre projekter, som har fokus på involvering af danske og tyske borgere. Borgernære dansk-tyske projekter inden for f.eks. kultur, børn, sprog, uddannelse, sport m.m. skal muliggøre møder mellem borgerne og bidrage til en større forståelse for nabolandets kultur, sprog, traditioner og samfund.

Borgerprojektfonden dækker hele programregionen og er afløser for de tidligere kultur-projekter KursKultur og kultKIT. Borgerprojektfonden modtager 4,2 mio. euro. Regionskontor & Infocenter, Aabenraa Kommune, er fondsforvalter og Fondens første ansøgningsfrist er planlagt til første kvartal 2023.

Du kan læse mere om den nye Borgerprojektfond på vores hjemmeside: Borgerprojektfond (interreg-de-dk.eu). Vi opdaterer siden med flere informationer i det nye år.

Inden for rammerne af vores ”Pulje til Kortere Projekter” (PKP) skal særligt nye eller mindre aktører få mulighed for at modtage Interreg-støtte til mindre/kortere grænseoverskridende samarbejdsprojekter.

PKP dækker hele programregionen og Region Syddanmark er fondsforvalter. Puljen modtager 8,2 mio. euro. PKP forventes at have første ansøgningsfrist i løbet af foråret 2023.

Du kan læse mere om den nye ”Pulje til Kortere Projekter” på vores hjemmeside: Pulje til Kortere Projekter (interreg-de-dk.eu). Vi opdaterer siden med flere informationer i det nye år.