Foråret er på vej - 4 nye netværksprojekter er klar til at spire

Programperioden (Interreg5A) synger på sidste vers og nu er de sidste 4 netværksprojekter netop blevet godkendt af Interreg-udvalget i skriftlig votering. Et netværksprojekt kan være grobund for kommende Interreg 6A-projekter. Få et indtryk af projekterne her:

 

AIRSAFE-P – Artificial Intelligence to Reduce Stroke via early dection of Atral Fibrillation in the Elderly – Preliminary Project
AIRSAFE-P har fokus på forebyggelse af slagtilfælde. Her skal etableres et nyt dansk-tysk ekspertnetværk, der gennem fire workshops skal lære hinanden bedre at kende og erfaringsudveksle på tværs af grænsen. Derudover skal der laves et klinik studie, hvor man vil forsøge af identificere slagtilfælde tidligere ved hjælp af en innovativ app, der er baseret på kunstig intelligens.
 

HABelt – Høreakustik og Audiologi netværk ved Bæltet
I både Syddanmark og Slesvig-Holsten findes der globalt anerkendte kompetencer inden for høreakustik og audiologi. HABelt samler disse kompetencer i et grænseoverskridende netværk, hvor mulige synergier kan udnyttes og resultere i en ny projektansøgning under Interreg6A. Målet med HABelt er derudover at udvikle et koncept og en prototype til en høreapperatsdemontrator.

 

DigiArb – Styrket digital undervisning, rekruttering og samarbejde imellem erhvervsuddannelser i Tyskland og Danmark
DigiArb er kommet til verden på baggrund af resultaterne fra det tidligere Interreg-projektet RE-BAL. DigiArb arbejder i Femern Bælt-regionen mod tre mål; at forbedre den digitale undervisning på erhvervsuddannelserne, at øge optaget af elever og studerende på erhvervsuddannelserne og samt at udenlandsk praktik kan skrives ind i svendebreve.

Dannelsesregion – På vej mod Femern Bælt-Dannelsesregionen
På baggrund af Interreg-projektet kultKIT2 fandt partnerne ud af, at der i Femern Bælt-regionen var et stort behov for et dansk-tysk netværk inden for uddannelses-, erhvervs- og kulturaktører samt offentlige institutioner, hvor man kan samles og lære hinanden bedre at kende. Dette netværk skal være udgangspunkt for samarbejdsprojekter og uddannelsestiltag, hvor fremtidens arbejdskraft kan udvikle deres kompetencer inden for særligt bæredygtige løsninger.

 

Vi ønsker de 4 netværksprojekter alt det bedste og ser frem til at følge dem.