Interreg Knowledge Fair 2024

Interreg Knowledge Fair 2024
Interreg Knowledge Fair 2024

Fælles samarbejde i EU og læring af hinanden

"The castle of light" – således kaldes det lettiske nationalbibliotek. Det blev grundlagt i hjertet af Riga i 1919 og flyttede ind i sin nye bygning i 2014. En menneskekæde blev brugt til at flytte bøger fra det gamle bibliotek til det nye – i dag er over 4 millioner titler tilgængelige. Findes der et bedre sted til Interreg Knowledge Fair, hvor vidensudveksling og samarbejde står i centrum?

Den anden "Interreg Knowledge Fair" fandt sted i Riga fra den 5. til den 7. marts, og næsten 300 deltagere udvekslede synspunkter om Interreg. Repræsentanter for de forskellige Interreg-programmer og EU var til stede – Interreg Deutschland-Danmark blev repræsenteret af Anja Lansberg, Annika Meyer-Bock og Charlotte Steffen.

Hver dag blev der parallelt afholdt forskellige tematiske workshops med fokus på "at lære af hinanden". Hvordan håndterer de forskellige programmer udfordringer? Hvilke gode eksempler er der? Hvordan kan vi blive bedre til at netværke?

I en workshop fortalte Charlotte Steffen om vores "n+1-regel", som vi bruger aktivt i Interreg Deutschland-Danmark for at reducere den administrative byrde for vores projekter og mindske bureaukratiet. Vi er et af de få programmer, der anvender n+1 i denne form og fungerer derfor som god eksempel for andre programmer.

“Interreg is the supreme example for European added value and cooperation.”  – John Bachtler, Director European Policies Research Centre (EPRC) 

Hvordan kan vi kommunikere vores dansk-tyske samarbejde og fordelene for programregionen og samfundet endnu bedre til omverdenen? Det kan vi kun gøre sammen, og det er noget, vi alle skal bidrage til. Annika Meyer-Bock har bl.a. beskæftiget sig med emnet storytelling. Enhver god historie har et udfordrende øjeblik, som gør en historie værd at fortælle. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at bede alle læsere af nyhedsbrevet om at fortælle os de gode historier om det dansk-tyske samarbejde, så vi også kan fortælle dem til omverdenen.

“Interreg is more needed than ever.” – Slawomir Tokarski, Director Interreg

Ved Knowledge Fair blev det klart, at Interreg fortsætter efter 2027, men at vi er i stærk konkurrence om EU-midlerne, hvilket til dels skyldes den nuværende usikre og krigshærgede tid. Slawomir Tokarski, direktør for Interreg i EU, gjorde det klart, at Interreg er det europæiske samarbejde, hvorigennem demokratiet leves. Men han understregede også, at Interreg skal blive endnu vigtigere på EU-niveau, og at det skal blive tydeligere, at Interreg er broen til civilsamfundet. Det kan vi kun opnå sammen!

Vi er nødt til at forholde os aktivt til fremtiden for EU's finansieringslandskab nu, og forberedelserne til den nye finansieringsperiode er allerede i gang. I Riga diskuterede Anja Lansberg blandt andet, hvordan vi som program bedre kan kommunikere merværdien og effekten af Interreg-projekter til borgere og politiske beslutningstagere med henblik på fremtiden, sammen med andre programmer. 

Vi er sikre på, at den nuværende støtteperiode, vores arbejde og resultaterne af vores projekter danner et godt grundlag for de kommende år og programudviklingen for den næste støtteperiode. Lad os skrive et nyt Interreg-kapitel sammen og fortsætte med at leve den europæiske kooperationstanke.