Interreg-udvalget: Vigtige beslutninger truffet for programmets fremtid!

Interreg Deutschland-Danmark
Interreg Deutschland-Danmark

Den 13. juni mødtes Interreg-udvalget i Sorø for at drøfte den videre strategiske planlægning af Interreg Deutschland-Danmark og sætte kursen for fremtiden. Et centralt punkt på mødet var en drøftelse af den fremtidige strategi og hvilke områder, der kan modtage støtte og dermed være med til at løfte vores grænseoverskridende samarbejde.

Der blev truffet en vigtig beslutning:

Til den næste ansøgningsfrist den 13. januar 2025 vil Interreg-udvalget gerne prioritere ansøgninger inden for følgende styrkeområder i prioritet 1 "En innovativ region":

  • Maritime erhverv
  • Fødevareindustri
  • Robotteknologi og automatisering

Der er reserveret 3,8 millioner euro til projekter inden for disse områder. Afhængigt af hvordan det går med dette tiltag, vil Interreg-udvalget i november 2024 beslutte, om reservationen til disse områder skal forlænges, eller om midlerne skal stilles til rådighed for alle ansøgningerne i prioritet 1.

De resterende midler bliver stillet til rådighed for alle projektansøgninger, uanset styrkepositioner og prioriteter.

Interreg Deutschland-Danmark
Interreg Deutschland-Danmark

Strategisk planlægning for fremtiden:

Vi er dårlig nok begyndt at investere midlerne for 2021-2027 i projekter, før planlægningen af den næste støtteperiode begynder. De tidlige drøftelser om rammerne og emnerne for det dansk-tyske Interreg-samarbejde er afgørende for at få det bedste ud af vores grænseoverskridende samarbejde i regionen. Vores udvalgsmedlemmer bidrager naturligvis også til den fremtidige organisering af den næste støtteperiode. I Sorø fik vi samlet mange ideer, bekymringer og visioner, som vi nu vil give videre til EU.

Inddragelse af befolkningen:

På vegne af EU-kommissionen gennemfører vi i øjeblikket en undersøgelse for at indsamle ideer til det grænseoverskridende samarbejde. Vi håber at få mange svar, så vi aktivt kan forme Interregs fremtid.

Klik HER for at deltage i undersøgelsen.