Nyt fra Borgerprojektfonden

Tre puljer til projekter og møder

Borgerprojektfonden udvider sine støttemuligheder med endnu en pulje og kan fremadrettet både støtte borgernære projekter og forskellige typer af møder. 

NYHED: Netværkspuljen

Mange aktører har ventet på den. Nu er den klar til de første ansøgninger: netværkspuljen! Her har foreninger, institutioner og interessegrupper mulighed for at få tilskud til at danne nye netværk eller igangsætte en første erfaringsudveksling på tværs af grænsen. Puljen kan også bruges, hvis projektpartnere vil mødes for at forberede en ansøgning til borgerpuljen. Og hvad gives der tilskud til? Transport, udgifter til møder og workshops, overnatning og tolkning. Netværkspuljen tilbyder således støtte til dansk-tyske møder med fokus på voksne deltagere.

Kathrine Monsrud Ekelund, Region Sjælland og formand for bevillingsudvalg Borgerprojektfond, kommer nærmere ind på, hvilke samarbejdsmuligheder netværkspujlen tilbyder: ”Det er mit store håb, at vores nye netværkspulje vil gøre det lettere for flere foreninger og institutioner at komme i gang med det dansk-tyske samarbejder. Særligt inden for de temaer og geografiske områder, hvor der ikke er en stærk tradition for at arbejde sammen på tværs af grænsen. Jeg oplever en stor interesse for det dansk-tyske samarbejde, men mange tøver med at engagere sig i konkrete initiativer, fordi de mangler erfaring og samarbejdspartnere. Gennem netværkspuljen åbner der sig mulighed for at få den vigtige støtte til at lære hinanden at kende. Denne støtte fører forhåbentlig til en bred vifte af nye projektideer og mere bæredygtige partnerskaber.”

Borgerprojektefond skulpturpark Næstved
Borgerprojektefond skulpturpark Næstved

Borgerpuljen

Siden de første godkendelser af projekter i maj 2023 er der blevet bevilget 19 projekter gennem borgerpuljen. Projekterne er meget forskellige i indhold og målgrupper, men de har det til fælles, at de inddrager borgerne i programområdet som medskabere eller deltagere. Nysgerrige kan se en liste over de godkendte projekter på Interregs hjemmeside og blive inspireret til selv at søge.

Eksempler på projekter

Et af de særligt spændende projekter er et skulpturprojekt, som involverer danske og tyske erhvervsskolelærere og tyske og danske lærlinge fra forskellige håndværksfag samt byggerådgivere fra virksomheder. I begyndelsen af marts arbejdede 30 lærlinge og lærere sammen med en kunstner i kreative workshops for at skabe et værk, der kommer til at stå som et fysisk symbol på dansk-tysk håndværk, kreativitet og samarbejde på havnen i Næstved. Målet med projektet er at bidrage til et sammenhængende arbejdsmarked i Femern Bælt regionen, men først og fremmest håber projektpartnerskabet, at de unge erhvervsskoleelever vil opleve det som inspirerende at være med i et dansk-tysk projekt og som en fantastisk mulighed at bruge deres faglighed i forbindelse med et kunstprojekt.  

Borgerprojektefond galakoncert
Borgerprojektefond galakoncert

Musik og sang skal selvfølgelig heller ikke mangle, og derfor er der i alt tre korprojekter i gang dette forår, som vil fokusere på forskellige musikalske genrer og glæde publikum og deltagere med jazz af Duke Ellington, gospel og folk. Der er også igangsat et projekt, som inviterer publikum til et program med ouverturer, vals og operettemelodier fra salonernes, Tivolis og wienercaféernes guldalder.

 

Ansøgning til borgerpuljen

Projekter med et finansieringsbehov på mindre end 186.250 DKR kan indsendes løbende. Der afholdes som regel bevillingsmøder en gang om måneden. Hvis det er et større projekt, er næste deadline den 18. september 2024. Et lille tip: Udfyld ansøgnings- og budgetskemaet og send det til sekretariatet tre uger før deadline, så forslag til forbedringer af indhold og budget kan indarbejdes inden den endelige indsendelse. Det øger chancerne for godkendelse.

Tip fra aktør

Jens Boysen, Bov IF, har udviklet en grænseoverskridende træningskamp for svømning sammen med sine kolleger fra Tyskland. Han fortæller om ansøgningsprocessen: ”Da vi fordelte arbejdet, fokuserede vi på, at ikke kun én forening skulle arrangere sin egen svømmelejr, så vi talte meget om, hvad vi hver især kunne bidrage med. Så vi lærte først hinanden at kende. Jeg tog til Sylt med to svømmere og så på, hvilken træning vi kunne tilbyde. Vi diskuterede, hvilke kulturelle programpunkter vi kunne bruge, og hvad vi ønskede at opnå med hensyn til svømning, og så undersøgte vi, hvad vi havde til fælles, og hvilke ting vi bedst kunne stå for individuelt. Der var forskellige udfordringer, men vi var i stand til at løse dem sammen gennem dialog. Da vi allerede var meget grundige i vores forberedelse, havde vi ikke nogen udfordringer, som vi ikke kunne løse under gennemførslen. Vi lavede en masse research på forhånd, så vi kunne indsende en gennemtænkt ansøgning. Ansøgningen var meget detaljeret, men det gjorde det hele lidt lettere for os i løbet af projektet, fordi alt var afklaret på forhånd.”

Borgerprojektfond Dansk-Tysk Børnekunstfestival
Borgerprojektfond Dansk-Tysk Børnekunstfestival

Transportpuljen

Skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner, der arbejder med børn og unge op til 26 år, og som ønsker at besøge og opdage nabolandet eller samarbejde med en partnerinstitution, kan søge om tilskud via transportpuljen. Transportpuljen er Borgerprojektfondens mest succesfulde støttepulje og kan hurtigt og nemt bringe børn og unge sammen på tværs af grænsen, så de lærer mere om hinandens kultur, samfund og natur. I 2023 blev 107 transportpuljeansøgninger godkendt, og succesen fortsætter ind i det nye år.

Tyske og danske elever mødtes i Augustenborg omkring emnet kunst og arbejdede sammen under vejledning af professionelle kunstnere.

Mere information

Yderligere oplysninger, støttekriterier og ansøgningsskemaer findes her.