Nyt fra Pulje til Kortere Projekter

PKP 03/2024
PKP 03/2024

PKP-teamet på projektbesøg

PKP-teamet besøger hvert PKP-projekt én gang i løbet af projektperioden. I begyndelsen af marts besøgte PKP-teamet forprojekterne ENABLE i Roskilde og DG RESU-LT v.0 i Horslunde.

Som noget nyt i Interreg Deutschland-Danmark skal projekterne ikke længere revideres af en ekstern revisor, dette gælder også for PKP-projekter. Nu gennemgås dokumentationen i stedet af PKP-teamet, som også besøger projekterne. På et projektbesøg skal projektet give en status på projektet, og kommunikationstiltag og afrapporterings- og afregningsstrukturer bliver gennemgået. Samtidig er projektbesøgene også en god mulighed for PKP-teamet at lære projektet bedre at kende på deres egen hjemmebane.

PKP-udvalget godkendte i juni 2023 både ENABLE og DG RESU-LT v.0. Begge projekter har til formål at arbejde hen imod en ansøgning til et stort Interreg-projekt til fjerde ansøgningsrunde, hvor der er deadline den 29. april. Projektpartnerne har haft travlt hen over vinteren og er klar til at afslutte deres PKP-projekt i slutningen af marts.

Projektbesøg er en ny opgave for PKP-teamet, og derfor var både ENABLE og DG RESU-LT v.0 de første, der blev besøgt. De tog begge godt imod PKP-teamet og gav værdifuld feedback i forhold til de kommende PKP-projektbesøg.

Nye PKP-projekter godkendt

21. marts mødtes PKP-udvalget i Vejle, hvor de godkendte tre nye PKP-projekter:

  • Forprojektet MarAI (Prioritet 1) vil kortlægge aktører inden for det maritime og AI i programregionen og efterfølgende invitere relevante aktører til netværks-workshops, der skal resultere i nye netværk og projekter hen over grænsen.
  • Forprojeket myco.based (Prioritet 2.3) beskæftiger sig med den nødvendige forandring fra lineært opbyggede økonomi- og produktionssystemer til cirkulære løsninger i fødevareindustrien ved at knytte sektoren til materialeindustri. I denne sammenhæng afprøver projektet, om sidestrømme i fødevareindustrien med succes kan anvendes til fremstilling af biologiske materialer baseret på mycelium (svampekulturer), der kan bruges som et alternativ til plast eller også som materialer til batterier.
  • Forprojektet NuNa (Prioritet 3.2) har til formål at identificere yderligere relevante partnere inden for bæredygtig turisme og derigennem udvikle et partnerskab til et større projekt. Desuden vil de undersøge best practices og ny viden om regenerative turismeinitiativer, der kan gavne lokalsamfund og lokale (turist)virksomheder.