PKP-projekt med fokus på bedre udnyttelse af vedvarende energi

PKP-Team
PKP-Team

Første projekt fra Puljen for Kortere Projekter (PKP) er startet

Den dansk-tyske grænseregion skal fremover udnytte og lagre den varierende vedvarende energiproduktion i den vind- og solrige region endnu bedre.

Med et øget fokus på at skabe en sammenhængende brintinfrastruktur på tværs af grænseregionen og optimere energiproduktionen fra solceller eller vindmøller, vil forprojektet DG RESU-LT undersøge, om lokalt afgrænsede energiparker kan gøres mere energieffektive og tænkes bedre sammen med andre sektorer og lokal industri.

Her spiller vidensdeling på tværs af grænsen og etablering af et netværk for tyske og danske aktører i programregionen en vigtig rolle. Parterne vil samtidigt undersøge udfordringer og muligheder i fremtidige grønne dansk-tyske samarbejder i programregionen.

 

Startskuddet til forprojektet DG RESU-LT lød den 1. august 2023 og er derfor det første godkendte PKP-projekt. DG RESU-LT bygger på viden om grænseregionale udfordringer fra Center for Grænseforskning ved Syddansk Universitet samt resultaterne fra projektet ”DG STORE” fra Interreg 5A-programmet.

Leadpartner for projektet er Gate 21, Lolland afdeling. De to projektpartnere er SCS Hohmeyer & Partners fra Tyskland og Syddansk Universitet fra Danmark.

Ordforklaring:

En energipark kan defineres som et afgrænset område, hvis formål er produktion og udvikling af grøn energi. Det klassiske eksempler er solcelleparker og vindmølleparker.

DG RESU-LT er forkortelsen for ”Danish German Renewable Energy Storage & Utilization – Local Transition”.

 

PKP-udvalget vurderer ansøgninger to gange årligt

To gange årligt er der deadline for at aflevere ansøgninger til Pulje til Kortere Projekter (PKP). Det betyder også, at det grænseoverskridende PKP-udvalg to gange om året skal vurdere PKP-ansøgningerne.

Den 7. december 2023 skal PKP-udvalget mødes igen for at træffe beslutninger om de 5 modtagne PKP-ansøgninger. Udvalget har derudover også til opgave at overvåge fordelingen af midler, både geografisk og pr. prioritet og fungere som multiplikator for PKP.

PKP-udvalget består af fire medlemmer fra programpartnerkredsen i Interreg Deutschland-Danmark, to fra dansk side og to fra tysk side. De danske medlemmer, Region Sjælland og Region Syddanmark, er permanente medlemmer i udvalget, da det er de eneste to danske programpartnere. Da der på den tyske side er ni programpartnere, er man blevet enig om et rotationsprincip, hvor hver programpartner deltager i to bevillingsmøder, for derefter at blive skiftet ud med en ny programpartner, der også deltager i to møder og så kører karrusellen.

På bevillingsmødet den 7. december 2023 er det Stadt Kiel og Kreis Ostholstein, som deltager sammen med Region Sjælland og Region Syddanmark.

 

Næste ansøgningsfrist er den 9. januar 2024