Så er vi i gang: første møde i det nye Interreg-udvalg

[Translate to Dansk:] Gruppenbild vom Interreg-Ausschuss
[Translate to Dansk:] Gruppenbild vom Interreg-Ausschuss

Da medlemmerne af det nye Interreg-udvalg mødtes for første gang i marts, foregik det i en positiv atmosfære. Der er mange nye ansigter, men også nogle "gamle bekendte" i blandt, som i fremtiden skal træffe beslutning om fordelingen af midler og godkende dansk-tyske projekter.

Under præsentationsrunden blev det hurtigt klart: Alle glæder sig til samarbejdet og ser et stort potentiale i Interreg. De ønsker at træffe gode beslutninger og gennemføre dem i fællesskab for den dansk-tyske region.

Det forberedende udvalgsmøde den 29. marts i Korsør, Region Sjælland, var det første skridt til at lære hinanden bedre at kende og blive enige om forventningerne til programmet. Der udover var det også forberedelse til det konstituerende møde i maj. Her vil de første officielle beslutninger blive truffet, som skaber rammer og muligheder for Interreg-programmet og fremtidige projekter.

 

 

Interreg-udvalget: Unge er nu også repræsenteret

Interreg-udvalget består af 36 valgte danske og tyske repræsentanter fra forskellige områder, f.eks. erhvervsliv, forskning, miljø og klima, uddannelse, arbejdsmarked og unge.

Unge er for første gang en del af vores program og er repræsenteret af Landesjugendring SH. Vi ser frem til at høre og inddrage de unges holdninger og idéer.

"Vi ønsker at bringe de unges interesser og behov ind i Interreg-udvalget, så de kan blive hørt. F.eks. ved udformningen af projekterne, så de også bliver interessante for de unge. Ungdommen er vores fremtid, så vi skal tænke og handle på tværs af generationer," siger Merle Tralau fra Landesjugendring SH, bestyrelsesmedlem i Sportjugend og nyt udvalgsmedlem. 

Landesjugendring SH har forbindelser på begge sider af grænsen og repræsenterer næsten 500.000 unge fra Tyskland og Danmark.

Du kan finde en oversigt over de 36 udvalgsmedlemmer her.