Søg støtte til et-årige projekter fra Puljen til Kortere Projekter

Puljen til Kortere Projekter (PKP Deutschland-Danmark) er en ny mulighed for støtte til dansk-tyske projekter inden for Interregs programregion. PKP Deutschland-Danmark støtter forberedelsen af og opfølgning på større og længerevarende projekter samt selvstændige kortere projekter.

PKP-projekter kan makismalt have en varighed på 12 måneder. Inden for temaerne innovation, energieffektive løsninger, cirkulær økonomi og klimatilpasninger kan projekterne få et tilskud på op til 200.000 euro. Mens der inden for temaerne uddannelse, kultur og turisme og samarbejde mellem forvaltninger kan gives et tilskud på maksimalt 100.000 euro.

Interreg-udvalget har ønsket at etablere en fond til mindre projekter og godkendte på udvalgsmødet i december 2022 en ansøgning fra Region Syddanmark om rollen som administrator af puljen. PKP-projekter er således en del af Interreg Deutschland-Danmark. Det betyder, at PKP-projekterne skal opfylde målene for en af de fire prioriteter og samtidig også er underlagt de støtteregler, der gælder for projekter under Interreg Deutschland-Danmark.

PKP Deutschland-Danmark har i alt ca. 51 mio. kroner (6,88 mio. euro) i perioden 2023-2029.

Første ansøgningsfrist er den 25. april 2023. Du kan læse mere om rammer og vilkår for PKP Deutschland-Danmark her.