Tips og tricks: Forenklinger på området „first-level-revision“

Programpartnerne har besluttet, at kontrollen af de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med udbetalingsanmodningerne skal gennemføres af forvaltningsmyndigheden selv.

Dette skal gøre det væsentligt lettere for projekterne, da det jo også betyder, at projekterne ikke mere skal ansætte eksterne revisorer til at revidere de støtteberettigede omkostninger. Følgelig skal der heller ikke mere afsættes penge til dette, idet omkostningerne til revision betales af programpartnerne gennem deres finansiering af programforvaltningen.