Tips og tricks: moms og beskæftigelsesdokument

Moms

Moms er som udgangspunkt støtteberettiget. Dette gælder imidlertid ikke for partnere, som modtager støtte som statsstøtte ifølge GBER. For sådanne projektpartnere er moms ikke støtteberettiget. Dette er særligt vigtigt for projekter, som benytter budgetmodel 2 og således afregner faktiske omkostninger for ekstern ekspertise og tjenesteydelser samt udstyrsomkostninger.

 

Beskæftigelsesdokument og timeregnskab

Sammen med den første afregning skal der for alle medarbejdere i projektet indsendes et beskæftigelsesdokument (kan downloades online). Dokumentets første del omhandler den enkelte medarbejders beskæftigelsesforhold. Beskæftigelsesdokumentet skal for alle medarbejdere udfyldes senest på den første arbejdsdag i projektet. De øvrige afsnit i dokumentet er relevante for projektmedarbejdere, som skal føre et timeregnskab.