Tips og tricks: Trafiklys-oversigt / 1.720 timers-reglen

Vores trafiklysoversigt

Før du sender en ansøgning til Interreg-sekretariatet, skal du beslutte, hvilke tiltag dit projekt bidrager til i forhold til det valgt specifikke mål. Nogle tiltag er allerede helt afdækket af de projekter, der allerede er blevet godkendt, mens andre tiltag endnu ikke er.

Der er udarbejdet en oversigt med status på de forskellige tiltag. Tiltagene er markeret med grøn, gul eller rød, alt efter hvor mange projekter, der allerede arbejder med dem. Med denne oversigt vil vi synliggøre hvilke tiltag, der endnu ikke bliver arbejdet med.  

Se oversigten over tiltag her

1.720 timers-reglen i beregningen af personaleomkostninger

Hvad er 1.720-timers-reglen og hvad bruges den til?

I Interreg-projekter skal der gøres rede for personaleomkostninger og med 1.720-timers-reglen er det lettere, end det ser ud til.

1.720-timers-reglen er en statistisk enhedsværdi, der forenkler beregningen af personaleomkostninger i budgetlægning og regnskab. Den dækker mængden af effektiv årlig arbejdstid relateret til 12 kalendermåneder. Den gør sig gældende for alle EU-finansieringsprogrammer og dermed også for Interreg Deutschland-Danmark.

Det betyder, at det faktiske antal timer for en fuldtidsstilling, som kan variere i projekterne pr. partner eller også landespecifikt, ikke skal tages i betragtning i beregningen af personaleomkostninger. I Interreg-Deutschland-Danmark er vi afhængige af denne enhedsværdi for at holde den bureaukratiske byrde for projekterne så lav som muligt og for at kunne udbetale de lovede støttemidler uden unødvendige kontroller.

Hvordan fungerer 1.720-timers-reglen?

1.720 timers effektiv arbejdstid årligt tager højde for både betalt orlov, sygeorlov og lignende. Hvis det i ansættelsesdokumenterne er angivet, at en medarbejder arbejder på projektet med en fast %-sats af sin arbejdstid (fuldtid eller deltid), anvendes 1.720 timers-reglen altid.

Som en kompensation og forenkling for projektregnskabet skal der ikke udfyldes timesedler, hvis den faste arbejdstid er angivet i projektet (for særlige undtagelser, se støttereglerne). Det betyder dog ikke, at projektmedarbejdere, der fører timesedler, er bedre stillet, for det er kun de timer, der rent faktisk er arbejdet på projektet, der må registreres i timesedlerne; ferie, sygdom og andet må ikke registreres som projektarbejdstid.