Tips & Tricks

Tips&Tricks
Tips&Tricks

Nye regler for støtte til PR-arbejde

Bemærk venligst, at vi har revideret og præciseret vores støtteregler i forhold til kommunikationsarbejdet på følgende områder:

Egen projekthjemmeside (valgfrit) – Kap. 5

Udgifterne til en projekthjemmeside kan være støtteberettiget, hvis der er taget højde for dem i ansøgningen. For at være støtteberettiget skal hjemmesiden have en tydelig merværdi, hvor indhold og funktion klart adskiller sig fra projektets underside på programmets hjemmeside.

Synlighed – Kap. 8

Mobilt udstyr, der indkøbes til projektet og med Interreg-midler, skal tydeligt bære Interreg-logoet med henvisning til den økonomiske støtte fra Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Union. Logoets størrelse og kvalitet skal stå i et rimeligt forhold til udstyret. Vi anbefaler f.eks. at sætte et passende klistermærke på en bærbar projektcomputer.

 

Hvis du køber fast udstyr (ud over kontorudstyr) til projektet, skal dette også bære en synlig henvisning til finansieringen, se ovenfor. Dette gælder f.eks. laboratorieudstyr, der (delvist) er finansieret med Interreg-midler. Denne forpligtelse bortfalder, hvis en tilsvarende fast plade eller et skilt er monteret på den bygning, hvor udstyret er placeret.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at henvise til følgende vigtige regler vedrørende kommunikationsarbejdet:

Sociale medier – Kap. 6

Husk, at bidrag til projekternes SoMe-kanaler skal være skrevet på tysk og dansk!

Generel bemærkning

Overtrædelse af kravene til kommunikationsarbejdet og synlighed kan føre til en reduktion af jeres tilskud (op til 2 % af de ansøgte udgifter). Kontakt os derfor så tidligt som muligt for at undgå fejl, hvis I skulle være i tvivl.

Næste ansøgningsfrist for alle prioriteter er 13.01.2025

Projektskitsen skal indsendes til sekretariatet senest den 11.11.2024. Der er planlagt en yderligere ansøgningsfrist i både 2025 og 2026. 

Afhængigt af de tilgængelige midler kan der være begrænsninger for enkelte prioriteter eller fokus på bestemte emner. Du kan løbende holde dig orienteret om dette på vores hjemmeside, i vores nyhedsbrev og på de sociale medier.