Vores fremtid skal blive grønnere - men hvordan?

[Translate to Dansk:] Interreg Deutschland-Danmark
[Translate to Dansk:] Interreg Deutschland-Danmark

Interreg vil gerne bidrage. Det gør vi ved at afsætte 174 millioner kr. af vores fondsmidler til grænseoverskridende samarbejdsprojekter, der støtter vores mål: en endnu grønnere og mere klimaneutral dansk-tysk region!

Klimaforandringer kender ingen grænser. Derfor er det fornuftigt og effektivt at samarbejde på tværs af grænserne for at kunne handle effektivt, for at beskytte klimaet. Vi fokuserer på emner som vedvarende energi og energieffektivitet, klimaforandring og cirkulær økonomi.

"Vi står over for enorme udfordringer i forhold til klimaet og specielt vores energiforsyning. Det er vigtigt og rigtigt, at offentlige midler, som f.eks. Interreg-midler, investeres der, hvor vi arbejder på disse udfordringer. Det giver ingen mening at se isoleret på en løsning for et enkelt land, da vi alle har et samspil med hinanden. Sammen er vi mere modstandsdygtige og har et større potentiale for innovative idéer," siger Katharina Rubahn, specialkonsulent og projektkoordinator, Syddansk Universitet, Sønderborg.

Interreg-projektet CarpeDIEM er et godt eksempel på et grænseoverskridende samarbejde inden for energiområdet. Projektet blev støttet med 1,5 millioner euro fra Interreg Deutschland-Danmark. I CarpeDIEM-projektet blev der udviklet et intelligent energistyringssystem, kompetencer inden for intelligent energianvendelse blev samlet, en mere varsom brug af energi blev fremmet og bevidstheden om tilgængelige teknologier på klimaområdet blev øget.

[Translate to Dansk:] Interreg Deutschland-Danmark
[Translate to Dansk:] Interreg Deutschland-Danmark

Vi støtter klimavenlige løsninger - brug af energi på en smart måde

Som støtteprogram ønsker vi at bidrage til at reducere CO2-udledningerne og brugen af fossile energiformer. Der er derfor stor interesse for at fremme vedvarende energi. Ikke kun inden for el-sektoren, men også inden for varme, kulde og transport skal fossile energikilder i stigende grad erstattes af vedvarende energi.

"Vores dansk-tyske region er prædestineret til at lægge grundstenen til en bæredygtig energiforsyning. Vindmøller på land og til havs udgør sammen med sol-, geo- og bioenergi rygraden i en vellykket energiomstilling. Grøn strøm til grønne biprodukter er endnu en byggesten, der er med til at positionere vores grænseregion som frontløber og dermed være et forbillede for andre," siger Björn Meyer, energiansvarlig i Flensborg Handels- og Industrikammer.

Med støtte fra Interreg kan fælles idéer realiseres og løsninger udvikles.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en projektidé. Du kan læse mere om vores prioritet "en grøn region" på vores hjemmeside.