AlgaeFood

Prioritet 1

En innovativ region

Finansieringsbeløb

1.921.257 €

Leadpartner

SDU, Syddansk Universitet

Varighed

01.09.2023 - 31.08.2026

Projektbeskrivelse

Alger: Fremtidens Fødevarer for Vores Region

I en verden, hvor forbruget af animalske fødevarer bliver mere og mere problematisk, står vi over for den presserende opgave at finde bæredygtige og sunde alternativer. Her kommer alger ind i billedet! Disse fantastiske planter leverer ikke kun værdifulde næringsstoffer, men kræver heller ingen vanding, gødning eller dyrkningsarealer.

I Interreg Tyskland-Danmark Programregion 3 er vi så heldige at vi allerede har en betydelig mængde algebiomasse. Dette giver os den unikke mulighed ikke kun at bruge alger som fødevarer, men også at skabe en kulturel og økonomisk merværdi for vores region.

Indtil videre har kun få initiativer i vores region beskæftiget sig med alger, og disse har primært rettet sig mod eksperter eller velinformerede forbrugere. Vores projekt har en anden tilgang: Vi ønsker at begejstre hele befolkningen for fordelene ved at alger som fødevarer.

Vores hovedmål? At ændre forbrugeradfærd og forankre alger fast i vores regionale madkultur. Takket være den omfattende algeekspertise i vores region er vi godt rustet til denne mission. Der er allerede nogle algeaktiviteter her, men potentialet for vækst og innovation er enormt. Vi ønsker at bringe alle involverede parter - fra aktører til institutioner og interessegrupper ok ikke mindst den almindelige forbruger- sammen for at etablere alger som en ny fødevarer i vores region. Og med skræddersyede markedsføringskoncepter ønsker vi at ramme vores forbrugeres præferencer og bringe dem tættere på fordelene ved alger.

Ved afslutningen af dette spændende projekt håber vi, at forskellige målgrupper vil have en dybere forståelse for algers rolle i en sund og bæredygtig kost. Og selvfølgelig vil vi dele vores indsigter og succeser gennem forskellige kanaler.

Projektet ønsker at opnå følgende mål:

  1. Bæredygtig høst og anvendelse af regionalt typiske alger til ernæringsformål
  2. At øge kendskabet til og accepten af alger som en velsmagende fødevarer
  3. Uddannelse af elever inden for folkeskolen og erhvervsuddannelserne og af fødevareproducenter i innovativ og bæredygtig anvendelse af regionale alger til ernæringsformål

Projektpartnere

Overblik