Danger112

Prioritet 4

En funktionel region

Finansieringsbeløb

442.356 €

Leadpartner

Brand & Redning Sønderjylland

Varighed

01.01.2023 - 31.12.2025

Projektbeskrivelse

Der er helt overordnet 2 primære grænseoverskridende udfordringer, som projektet skal imødegå.

Den ene er lovgivninger, regler og samarbejdsaftaler som er forældede. En nutidig version af disse er nødvendige for et effektivt, gnidningsløst og resultatgivende, grænseoverskridende samarbejde. Men det kræver politisk vilje og involvering. Bærende elementer i lovgivningen, som er basis for samarbejdet, er op til 37 år gamle.

Den anden er, at den gensidige tillid der er opbygget i tidligere projekter skal styrkes, forankres og udvikles. Corona restriktionerne satte denne del i dvale, der er kommet nye mennesker i organisationerne, nye beredskabsmæssige udfordringer/emner og dermed også nye samarbejder der skal udvikles og afprøves i praksis i form af både praktiske og administrative øvelser af forskellig slags og omfang.

Projektet skal udbygge og styrke det eksisterende netværk til gavn for det samlede beredskab i grænselandet. Netværket skal udbygges til at omfatte flest mulige relevante beredskabsaktører, således at der kan etableres bæredygtige og varige samarbejdsaftaler og relationer til gavn for borgeren, den forretningsdrivende og de besøgende ved beredskabshændelser.

Derudover også at nye udfordringer/emner bliver indøvet i det praktiske samarbejde på tværs af grænsen. Dette vil både gavne alle de beredskabsaktører, der er aktører i grænselandet samt den befolkning og de turister og de forretningsdrivende, der befinder sig i grænseområdet.

Af nye og innovative initiativer til projektet kan nævnes at vi agter at være proaktive i det grænseoverskridende samarbejde på højaktuelle og fremtidige emner, som vil kræve ny udvikling af beredskabs- , samarbejds- og indsatsprincipper. Herunder eks., Uddannelse af ”forbindelsesofficerer”, større klimahændelser, logistiske løsninger ved store indsatser, PTX projekter, forbedring af den digitale kommunikation på tværs af grænsen, Mental parathed  og Verdensmål.

Projektet ønsker at opnå følgende mål:

  1. Opdateret, tydelig, relevant, nutidig og anvendelig overenskomst som grundlag for det beredskabsmæssige samarbejde på tværs af landegrænsen.
  2. Varig ændring af udrykningsbekendtgørelsen, således at tyske udrykningskøretøjer kan køre over grænsen og ind i Danmark til assistance, uden yderligere, hæmmende formaliteter.
  3. Uddannelse af forbindelsesofficerer på begge sider af grænsen med det formål at nedbryde kulturelle og sproglige barrierer under fælles indsatser og øvelser.
  4. Planlægning og gennemførelse af øvelsesaktiviteter til at kunne yde effektiv assistance i tilfælde af større klimahændelser
  5. Udveksling af erfaringer og planlægning i forhold til PTX anlæg, der kan kræve nye og specialiserede indsatsprincipper.

Projektpartnere

Overblik