GerDa

Prioritet 3

En attraktiv region

Finansieringsbeløb

2.272.396 €

Leadpartner

EUC Syd

Varighed

01.04.2023 - 31.03.2026

Projektbeskrivelse

Fuld fokus og styrke på bæredygtighed og verdensmål fra Drift til Dannelse.

Under ledelse af EUC Syd, går syv erhvervsskoler og 1 universitet sammen om at udvikle og styrke et bæredygtigt mindset både blandt skoler, elever og studerende, regionale virksomheder samt borgere i grænselandet.

Projektets mål er at bidrage til kvalificeret arbejdskraft i den grønne sektor, hvilket er et fælles behov på begge sider af grænsen. Fælles er også, at virksomhederne endnu ikke er klar over, hvilke kompetencer deres medarbejdere mangler på det grønne område om to år.

Samarbejdet gør den geografiske mobilitet efter job på begge siden af grænsen lettere, fordi man på begge sider kender til de forskellige kulturer, men gennem samarbejdet har fået øget forståelse for hinandens måde at arbejde på.

Samarbejdet omfatter såvel ledere, undervisere, øvrigt skolepersonale, elever og studerende samt ansatte i regionens virksomheder.

Det grænseoverskridende er af stor betydning, da udvikling frem mod et mere bæredygtigt samfund ikke kun består af viden og færdigheder, men også et mindset, hvor holdningerne bidrager til at gøre det til en egentlig dannelsesproces. Det er den bedste måde at sikre både den løbende udvikling af de grønne kompetencer og anvendelse i hverdagen.

Projektet indeholder både strategiske processer på skolerne, som på den måde kan demonstrere bæredygtighed i praksis overfor eleverne, og egentlig implementering af det bæredygtige mindset i undervisningen.

Et vigtigt omdrejningspunkt for projektet er opkvalificering af både ledelse, undervisere og det øvrige personale på skolerne, så de får en fælles viden og forståelse for behovet for den grønne omstilling, og hvordan de kan påvirke mest muligt i deres jobfunktion.

Sprogudvikling i form af podcast samt andre formidlingsformer på sociale medier vil blive en del af projekter med det formål at gavne projektet igennem gensige forståelse og kommunikation.

Virksomhederne drager nytte af projektet gennem tilbud om opkvalificering af grønne kompetencer, og bidrager desuden med at stille virkelighedsnære opgaver, som en aktivitet i de grænseoverskridende ”Sustain-olympics”. 

Projektet ønsker at opnå følgende mål:

  1. en strategi proces og en best practice for udvikling af strategi samt hver skole strategi og handleplaner for bæredygtighed
  2. efteruddannelse for TAP-personalet samt 80% af deltagende lærere har gennemfør efteruddannelse
  3. grænseoverskridende besøg mellem elever og lærere fra partnerskoler
  4. udviklet koncept for ”Sustainolympics”
  5. udviklede undervisningsforløb og pod-casts

Projektpartnere

Overblik