Hope & Despair

Prioritet 3

En attraktiv region

Finansieringsbeløb

1.319.110 €

Leadpartner

Designskolen Kolding (DSKD)

Varighed

01.05.2023 - 30.04.2026

Projektbeskrivelse

Dette Dansk-tysk samarbejdsprojekt skal samle syv 2. Verdenskrig-museer og lokationer om at tænke formidling og tiltrække nationale og internationale besøgende.

Geografisk er de syv museer samlet inden for en rimelig afstand i Syddanmark og Nordtyskland. Samtidig er de forbundet gennem et fælles historisk fokus. Alligevel har man indtil nu kun samarbejdet sporadisk. Men det skal et nyt EU-støttet projekt lave om på.

Tre turismedestinationer skal være med til at løfte fortællingerne og mulighederne bredt ud, mens fire vidensinstitutioner byder ind med hver deres specialkompetence inden for udstillings- og formidlingsteknikker, der skal sikre nutidig, relevant og attraktiv formidling – også på rejsen mellem lokationerne.  

Tilsammen kan de syv lokationer skabe en større tiltrækningskraft og samtidig udforske et hidtil uudnyttet potentiale i de historiske links på tværs. Faglighederne på museerne skal således være i stand til både at gå på tværs og bygge de historiske forbindelser op og samtidig indarbejde kulturforskelle. Projektet bliver omfangsrigt og krævende, men sammensætningen af partnere gør projektet unikt og giver mulighed for at løfte i flok.

Turisme-undersøgelser viser, at der er en stor og fornyet interesse i 2. Verdenskrig, særligt hvis man er i stand til at perspektivere også ind i nutiden og skabe debat om fremtiden. Udover forskellige segmenter af interessegrupper, der har lyst til at indleve sig og fordybe sig, så er der også fokus på yngre generationer.     

Projektet ønsker at opnå følgende mål: 

  1. 5 grænseoverskridende oplevelsespakker, 30 museumspersonale uddannet i de nyeste former  for historiefortælling og testformater. Grænseoverskridende frivilligt netværk med 50+ medlemmer. 10 % stigning i mængden af skandinaviske besøgende til Nordtyskland, 10 % stigning i mængden af centraleuropæiske besøgende til Syddanmark. Plus 10 % stigning i internationale besøgende fra uden for Europa.
  2. Øget turistcirkulation i programområdet for at medføre, at turister øger deres antal. af museumsbesøg af 1-2 samt at vælge at blive i området i 1-2 ekstra dage – til gavn for hoteller, spisesteder og lokal turisme. Det øgede antal vil have den sekundære effekt, at regionen som helhed styrker sit attraktivitetsniveau.
  3. 7 museumsattraktioner i programområdet øger deres operationelle kapacitet, hvilket gør dem i stand til at fokusere fremtidige bestræbelser på samlede regionale oplevelser frem for isolerede lokale turistmuligheder. Museerne vil være tæt knyttet til destinationskontorerne og lokale interessenter for at udvikle sammenhængskraft og totaloplevelser for turisterne, og sigte mod sublim oplevelseskvalitet.
  4. Et grundlæggende netværk, der sikrer systematiske og indarbejdede tjenester og fortællemetoder for at sikre en større kontinuerlig cirkulation af turister.
  5. Wayfinding og fælles karakteristika øger synligheden og gøre det lettere for alle turistmålgrupper at finde rundt - denne wayfinding vil også blive yderligere opnået gennem den tværgående historiefortælling. Dette vil også øge sandsynligheden for, at turister bliver længere i regionen.

Projektpartnere

Overblik