PlastTrack

Prioritet 1

En innovativ region

Finansieringsbeløb

1.736.407 €

Leadpartner

SDU, Mads Clausen Institute

Varighed

01.04.2023 - 31.03.2026

Projektbeskrivelse

PlastTrack – Technological platform for micro- and nanoplastics tracking

Hvert år udledes flere tusinde tons mikroplast i Danmark. Ingen ved præcist, hvor det ender henne eller hvor farligt det er for miljøet eller mennesker. Projektet PlastTrack vil undersøge netop dette og udvikle værktøjer til at bekæmpe plastikforureningen.

Med PlastTrack sigter vi mod at forhindre yderligere ukontrollerede udslip af mikro- og nanoplast ved at levere værktøjer, der sporer plastaffaldets vej og støtter udviklingen af miljøvaredeklarationer. Vi vil udvikle en teknologisk platform, automatisere detektion og digitalisere analysen af mikro- og nanoplast.

Vi udvikler en værktøjskasse til overvågning af materialers omdannelse og nedbrydning i miljøet og til nanoskalaen. Dette vil fremme vurdering af genanvendelighed og stimulere design og sikker produktudvikling.

Specialister fra begge sider af den dansk-tyske grænse
Der findes mange måder at måle plastpartikler på. Men jo mindre plastpartiklerne er, jo mere ligner de andre stoffer af organisk oprindelse, hvorfor det er nødvendigt at anvende meget forskellige metoder for at spore plast. Derfor samler projektet en række specialister inden for både nanoteknologi, oceanografi, billeddannelse og spektralanalyse. 

Projektet ønsker at opnå følgende mål: 

  1. En standardprocedure for prøvetagning af MNP'er i vand/væskematrixer
  2. En åben platform for sammenligning og validering af data mellem laboratorier
  3. Analyse af MNP's interaktioner med miljøenheder og transport i akvatiske miljøer (fra overfladevand til sedimentære dræn)
  4. Indsamling af data fra sektorspecifikke aktiviteter i forbindelse med frigivelse af MNP'er
  5. Protokoller i livscyklusanalyse til støtte for lokale interessenter og initiativer vedrørende miljøvenlig og grøn omstilling

Projektpartnere

Overblik